– Vi er stolte over å få nye leietakere til oss, selv i usikre tider. Vi tror det skyldes kombinasjonen av at vi har skapt et attraktivt produkt og at vi har et utpreget kundefokus, sier Vegard Netland Martinsen, utleiesjef i Schage Eiendom.

I forrige uke besluttet Zacco, et av Europas største IP-konsulentselskaper, å flytte fra Haakon VIIs gate 2 i Vika og inn i nye lokaler i Schages nybygg på Skøyen. Om valget sier Klaus Hedengran Rasmussen i Zacco:

– For Zacco, som kommer fra et kontorbygg med et høyt servicenivå, var det viktigt at dette ikke ble forringet og her fant vi en god match i Schage, som vi opfatter som en profesjonell aktør på utleiemarkedet i Oslo. Videre er det på Skøyen Atrium et bredt utvalg av fellesaktiviteter som moderne kontorbygg skal ha og som var et stort ønske fra de ansatte i Zacco.

Nylig er det også inngått leieavtale med Synergi Helse, som samler virksomhetene som i dag er på Ullevål og i sentrum og flytter til nye lokaler på Skøyen. Synergi Helse tilbyr bedriftshelsetjenester, fysioterapi, psykologi mm.

– Å få en aktør som Synergi Helse inn i Skøyen Atrium er et viktig skritt på vei til å komplettere servicetilbudet til leietakerne, sier Martinsen.

Bygget fylles opp

I mars signerte TGS Nopec leieavtale og besluttet å flytte sine kontorer fra Asker og Skøyen inn i Skøyen Atrium. TGS Nopec er verdens største seismikkselskap.

Rundt årsskiftet ble det inngått leieavtale med Mercell Norge, som nylig har overtatt nye lokaler. Mercell en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy. Om valget av Skøyen Atrium sier Tarje Wibe i Mercell:

– Vårt valgt falt på Skøyen Atrium fordi det fremstår som et godt gjennomtenkt kontorbygg med høy standard og et tiltalende servicekonsept. Det er tydelig at Schage Eiendom har ambisjoner om at vi som leietakere skal oppleve god service og fleksibilitet over tid.

Akershus Eiendom har bistått Schage Eiendom i utleiearbeidet.