I hver utgave av magasinet NæringsEiendom presenterer vi unge menneskers syn på arbeidsplassen og hvordan de ønsker å jobbe. Denne gangen har vi snakket med Merlinda Dresh. Hun er 24 år og tar en Master of Science i Business, med hovedfag i logistikk og verdikjedeledelse. Hun er også leder for Eiendomsutvalget BI.

– Hvilken arbeidsgiver drømmer du om å jobbe for og hvorfor?

– Etter mange år på skolebenken, kan jeg fremdeles ikke peke ut en spesifikk arbeidsgiver jeg drømmer å jobbe for. Det jeg derimot kommer til å prioritere og verdsette hos en arbeidsgiver i fremtiden, er verdiene og visjonen de profilerer, og hvorvidt det er i overensstemmelse med mine egne verdier. Det er viktig at de har et stort fokus på bærekraftig utvikling som en kjerne i bedriften. Jeg ønsker videre å påpeke at jeg sikter mot å ende opp i privat sektor, i en mellomstor bedrift der det er rom samt mulighet for personlig utvikling.

– Hvordan ønsker du å ha det på arbeidsplassen?

– Hvordan jeg har det på arbeidsplassen henger i sammen med hvordan jeg presterer. Derfor er et trygt miljø på jobben utrolig viktig for meg. Jeg er opptatt av å ha et arbeidsmiljø der det er rom for å være meg selv, der alle ansatte føler seg verdsatt og trygge på egen kunnskap, og ikke minst hørt. Jeg mener sterkt at trygghet og allsidighet på arbeidsplassen trigger et godt samarbeid og innovativ idémyldring. Utenom det er det viktig med et godt sosialt og sammensveiset miljø, preget av støttende kollegaer.

– Hva er den optimale arbeidsformen for deg?

– «To hoder tenker bedre enn ett» er et ordtak en ofte hører, og i skolesammenheng har jeg erfart nettopp dette. At teamarbeid fører til innovative problemløsninger, samtidig som det trigger læring. Den optimale arbeidsformen for meg er derfor en god kombinasjon av selvstendig arbeid og teamarbeid. Dermed kan jeg presisere at prosjektbasert arbeid er noe som kunne passet meg, ettersom nye og varierende problemorienterte oppgaver og utfordringer holder meg målrettet og motivert.

– Hvordan tror du arbeidslivet vil se ut om 20 år?

– Med tanke på den enorme utviklingen vi har vært vitne til hittil, samt den pågående digitale utviklingen vi befinner oss i, er det ikke vanskelig å se for seg at arbeidslivet forandrer seg om 20 år. Jeg kan se for meg at arbeidslivet preges enda sterkere av kunstig intelligens, høyere konkurranse og høyere krav til utdanning og kunnskap enn i dag. Med det sagt, har jeg sterk tro på at fremtiden samtidig tydeliggjør mangler ved kunstig intelligens, og dermed fremmer behovet for menneskelige kvaliteter. Jeg sikter her til kvaliteter som en robot aldri kan oppnå, slik som kreativitet, dømmekraft og kritisk tenkning, samt erfaring.