– Vi har landets mest kompetente IoT-miljø, hvilket gjenspeiles i resultatene. Vi fortsetter å vokse nasjonalt og internasjonalt, og der derfor naturlig å bevege seg videre til et høyteknologisk bygg med rom for vekst. Ikke minst til et sted som er i tråd med våre verdier om bærekraft og lavt karbonavtrykk, sier Stein André Larner, administrerende direktør i Com4.

Han forteller at selskapet har vært på en spennende reise de siste årene. Com4 er i dag ledende på IoT-kommunikasjon, og konkurrerer med store internasjonale aktører om globale kontrakter.

– Vi skal flytte inn i Karvesvingen 5. Med sine elleve etasjer og 16.000 kvadratmeter er det det høyeste og mest moderne bygget i området. Bygget blir en spennende næringsklynge med sine mange teknologibedrifter, sier Larner.

I Karvesvingen 5 vil totalt 1.000 personer jobb i bygget som er spekket med teknologi. Fra det øyeblikket du kommer inn følges du av sensorer som tilpasser og optimaliserer lysforhold og klima etter behov.
– Bygget kartlegger adferden og justerer deretter. Til og med matforbruk kartlegges for å redusere matsvinnet. Som en innovativ teknologibedrift er det naturlig å flytte vårt hovedkontor hit, sier han.

Tidlig ute med ny teknologi

I Norge er Com4 det eneste selskapet som kun fokuserer på mobilkommunikasjon til IoT-enheter. I 2017 lanserte selskapet som den første mobiloperatøren i Europa overskrivbare SIM-kort.
– Vår suksess skyldes blant annet at vi er, og skal være, tidlig ute med ny teknologi. En annen faktor er at vi skiller oss fra konkurrentene på spisskompetansen. IoT befinner seg i skjæringspunktet mellom telekommunikasjon og informasjonsteknologi. Noe som stiller helt spesielle krav til våre rådgivere, og som gjør at vi differensierer oss. Det er derfor gledelig at vi nå tar et steg videre og flytter inn i et bygg hvor teknologi, moderne løsninger, miljø, driftskostnader og brukervennlighet spiller på lag, sier han.