ZEB Flexible Lab1 i Trondheim blir et kontorbygg med høyspesialisert forskningsutstyr og undervisningslokaler hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ny nullutslippsteknologi. Bygget blir verdens første nullutslippsbygg2 med dokumentert klimaregnskap, som viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen. Med dette prosjektet håper de å sette en ny standard for morgendagens bygg.

Bygget skal tilfredsstille krav for ZEB-COM bygg, som betyr at CO2 utslipp fra produksjon, transport, byggeplass, oppføring av bygg og drift, over en 60 års periode skal kompenseres av energiproduksjon på bygget. For å få ned klimagassutslippet og redusere effekt-topper i reel drift er det innarbeidet en rekke virkemidler i prosjektet.

Bygningen får sitt eget energiforsyningssystem og blir koblet til offentlig strøm og fjernvarmenettet på campus. Måling og kontroll av energiforsyning, lufttilførsel, belysning og solavskjerming kombinert med antall brukere av bygget utføres via et eget bygningskontroll-system. Bruk av kunstig intelligens gjør det mulig å tolke sammenhenger mellom innendørs posisjoneringsdata og inneklima-data. Selve laboratoriet er utstyrt med bygningsintegrerte solcellepaneler og en varmepumpe som kan benytte seg av forskjellige varmekilder, f.eks. varmegjenvinning fra service og utendørs luft.

Bygget har et beregnet levert energibruk på 38.5 kWh/m2 BRA år, solceller leverer en årlig energiproduksjon på 89 kWh/m2 BRA år. Over en 60 års periode vil produksjonen fra solceller kompensere utslipp fra oppførelse, materialer og drift av bygget.

Nyskapende arbeidsplassutforming 

Det nye laboratoriet skal være en «Living Lab» hvor forskningen skal gi svar på hva som må til for å oppnå gode kontor- og undervisningsarbeidsforhold i en ZEB-bygning. Dette innebærer fleksibilitet i arealutformingen og muligheter for endringer av arbeidsplassinndeling, blant annet innervegger som enkelt kan flyttes/demonteres. Arkitektoniske kvaliteter og planløsninger som bidrar til å opprettholde god produktivitet, brukskvalitet og trivsel også i utradisjonelt utformede arbeidsplassområder er viktige parametere som er vektlagt.

Et signalbygg

Bygget består av 1.800 kvm over fire etasjer. Første etasje er formgitt som åpen og innbydende med kantine og presentasjonsrom nært tilknyttet et inviterende inngangsparti. Med innsyn i energiproduksjon og lagring av energi som vises frem i plan 1, vil bygget skape nysgjerrighet og bli et attraktivt besøksmål. Bygget er utført med en funksjonell struktur med massivtrekonstruksjoner i en fleksible grid, ut fra hensiktsmessige spenn for byggets formål. Formen er inspirert av formen på Silisiumkrystaller som solcellepaneler produserer fra. Bygget er gitt en form som er basert på funksjon ut fra kravet om produksjon av energi som skal motsvare all CO2 utslipp fra produksjon av materialer, frakt av materialer til byggeplass, drift av byggeplass, bygging av bygg og drift av bygget. Byggets fasader og tak er kledd med solcellepaneler, og taket luter 42 grader mot sør for optimal energiproduksjon. Dette gir bygget en særpreget identitet og det vil fremstå som et signalbygg.