– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Hinna Park seg fra andre gårdeiere? 

– Svaret på dette får vi fra våre leietakere. Gjennom undersøkelsen Norsk Leietakerindeks, som hvert år måler kundetilfredsheten hos en rekke av Norges ledende utleiere av næringseiendom. Kundetilfredsheten blant leietakerne i Hinna Park har økt hvert år. Totalscore for området er nå 86. Det forteller oss at vi ikke bare er blant de beste i denne regionen, men blant de beste i landet. Det er noe vi har, og jobber målrettet med hver eneste dag. Fornøyde leietakere er absolutt et hovedfokusområde i vårt daglige arbeid.

Gjennom snart 20 år har Hinna Park utviklet en komplett bydel for både næringsliv og beboere. Vi har et unikt område i regionen når det kommer til næringsliv, tilgjengelighet, boliger, tjenestetilbud, kultur og idrettstilbud. Det unike med området er ikke kvalitetene ved hvert av disse elementene isolert, men miksen av disse. Her kan man bo, jobbe og leve. Miksen av boliger og kontorer gjør oss til et område som lever hele døgnet. Ansatte og beboere bidrar til å opprettholde et godt tjenestetilbud med butikker, spisesteder og det meste av servicetilbud i umiddelbar nærhet. Det er kort vei til store offentlige institusjoner i regionen, som det nye sykehuset og universitetet. Området er også unikt med tanke på logistikk og infrastruktur. Hinna Park er et kollektivknutepunkt med unik tilgjengelighet. Superknutepunkt liker vi å kalle det.

En merverdi til området er nærheten til sjø, tursti og kultur – og idrettstilbud. Vi har i flere år vært ansvarlig for en rekke arrangementer og aktiviteter for hele familien, noe som bygger identitet og stolthet for alle som bor og jobber her. Som vi i Hinna Park liker å si det – området gir identitet, menneskene skaper livet. En stor merverdi til området er den utviklingen vi er i. Stavanger Utvikling KF skal sammen med de solide selskapene OBOS, Entra og Camar stå for utbyggingen av fase 2 i Hinna Park. Området skal fylles med 6.000 arbeidsplasser og 1.500 boliger. Sammen med dem skal vi gjøre bydelen enda mer komplett, og skape Nordens beste bydel.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Finn et sted der dine ansatte vil trives. På en arbeidsplass hvor medarbeiderne trives har de positive forventninger til arbeidssituasjonen og oppgavene. Det fører mye godt med seg for bedriften. Forskning viser at positive følelser er en avgjørende faktor for at mennesker yter sitt beste.  Jeg pleier å sammenligne det med en familie på husjakt. Da er det ikke bare huset i seg selv som er viktig. Beliggenhet, miljø, bydel, kollektivtilbud etc. er med i avgjørelsen om hvor en familie vil vokse, bygge og bo. Det samme gjelder bedrifter.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Leietakere bør kreve i sine avtaleforhold at utleier skal være miljøsertifisert eller ha en etablert miljøstrategi.

Med Entra som en av våre eiere følger vi Entra sin strategi og praktiske arbeid. Entra har som målsetning å være miljøledende i bransjen og bidra til å redusere bransjens miljøbelastning. Bygg står for cirka 40 prosent av verdens energiforbruk. Ved å redusere energiforbruket kan bransjen gå fra å være en stor del av utfordringen til å bli en del av løsningen.

Vi har som mål å være den bransjeaktøren som kundene, investorene og leverandørene oppfatter som miljøledende over tid. Å ta miljøhensyn inngår som en viktig del av Hinna Parks strategi og praktiske arbeid.

Det skal være lønnsomt å velge miljøriktige løsninger både for oss og for våre kunder. Kunder som velger miljøvennlige bygg vil få lavere bokostnader over tid, blant annet som følge av lavere totale energikostnader.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Å starte prosessen for sent.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– Viktigere enn vi tror! Arbeidssted er i høy grad noe man identifiserer seg med som arbeidstaker.

I tillegg til selve kontorbygget er området det som skiller oss fra andre og hjelper selskapene å rekruttere de rette hodene. Det har vi hørt flere eksempler på fra våre egne leietakere. Området skaper identitet, bygget er med å skape rammen, tryggheten for arbeidsplassen og selskapets vekst og problemfri aktivitet.

 – Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– Morgendagens arbeidstakere tenker mer nytt, annerledes og fremoverlent enn tidligere generasjoner. Samtidig er deler av dagens arbeidstakere usikre og skeptiske til forandringer. Overgangen er ikke enkel, og må hensyntas ved tilpasning for leietakerne. Smartbygg-teknologien gir mange muligheter og den påvirker måten kontorene utformes, og måten vi samhandler på. Hittil oppleves smarthusteknologien som leverandørstyrt og vår viktigste oppgave som utleier er å identifisere de rette og viktigste elementene for å ivareta og tilrettelegge infrastrukturen og fleksibiliteten i byggene. På den måten vil disse tilpasningene kunne håndtere både morgendagens og fremtidens arbeidsmåter.

– Hvor i Stavanger-området er markedet mest vibrerende for tiden?

– Hinna Park og Stavanger sentrum.