– Det er veldig viktig å være åpen om hvordan coronaviruset påvirker likviditetssituasjonen og evnen til å betale leien, sier hun.

Det første selskapet bør gjøre ifølge Anne Bruun-Olsen, direktør og Senior Partner i Cushman & Wakefield Realkapital, er å få oversikt over likviditetssituasjonen fremover.

– Vær ærlig om betalingsevnen, slik at partene kan komme frem til en løsning som gjøre at begge kommer bedre ut av en forhåpentligvis kortsiktig krisesituasjon, råder hun.

– Føre var, enn etter snar

– Sammen med utleier må man finne en løsning som bidrar til at leietaker kommer gjennom den verste kneiken, til samfunnet og økonomien er normalisert. Mottoet bør være «føre var, enn etter snar». Videre er det viktig å ha fakta om kortsiktig effekter og mulige langsiktige effekter på bordet i slike samtaler, sier leietakerrådgiveren.

Bruun-Olsen påpeker at for mange er husleiekostnaden den største kostnadsposten etter lønnskostnader.

– Løsningen kan være å fremforhandle en leierabatt (helt eller delvis) i denne ekstraordinære tiden, betalingsutsettelse med tilsvarende forlengelse av leiekontrakten eller å forhandle frem en trappetrinnsmodell, sier hun og avslutter: – En effektivisering av lokalene og fremleie kan også være mulige løsninger for å redusere husleiekostnaden.