– Hva vil prege kontormarkedet i Oslo i 2020?

– Kontormarkedet i Oslo-regionen vil i årene som kommer fortsatt være preget av sentralisering og søken mot kollektive knutepunkter. Ledigheten i sentrale områder er nesten under friksjonsledigheten, og noe av det som er ledig, er til dels dårlig egnet til å dekke det markedet etterspør, sier Jørn Skovly, leder utleie, DNB Næringsmegling.

Det er få utløp av større leiekontrakter i 2020-22, og mange av disse har allerede konkludert med flytting eller reforhandling. Dermed sikter de større utleieprosjektene seg nå mot leietakere med utløp i 2023-24 ifølge Skovly.

– Vi ser at fokuset på bedriftenes miljøbelastning fortsetter å forsterke seg, og at bedriftene blir mer og mer opptatt av å velge lokasjoner som reduserer bedriftens miljøavtrykk. Det innebærer å ligge tettere på kollektive knutepunkt og mer tilrettelegging for sykling. Det ser derfor ut til at bilavhengigheten fortsetter å reduseres, og at konsekvensene av stadig flere stengte sentrumsgater ikke ser ut til å bety så mye for kontorbrukerne som antatt, sier han.

Jørn Skovly, leder utleie, DNB Næringsmegling.
Foto: nyebilder.no

Samtidig ser han en stadig økende appetitt hos utleierne til å heve leieprisene, men han er usikker på om dette er mulig å ta helt ut i markedet.

– Signalene om mer moderat vekst i norsk økonomi og mindre tilvekst av nye arbeidstakere, samtidig som det faktisk kommer mye nytt areal inni markedet de neste to årene, gjør at vi tror prisveksten blir mer avdempet enn de største optimistene ser for seg, sier han, og fortsetter: – Det er også relativt bra med tilbud til større leietakere som er på jakt etter lokaler innen 2-3 år, både sentralt og langs Ring 3. Tilbudet er stort allerede i dag i nyere bygg langs Ring 3, men dit er det jo ikke alle som ønsker seg.

Vi foretrekker egne lokaler

Etter et par år med sterk vekst innen kontorhotell/coworking og fleksible kontorer venter DNB Næringsmegling at dagens tilbud vil dekke en stor del av etterspørselen etter slike lokaler, og at omfanget vil modere seg i året som kommer.

– Erfaringene så langt er at de fleste foretrekker egne “båser” eller lokaler slik at selv småbedriftene ønsker å etablere sine egne miljøer. Tilbudssiden er stor og priskonkurransen fungerer, men mange gårdeiere ønsker å ha slike arealer for å dekke egne leietakeres behov for fleksibilitet, sier han og påpeker: – Med andre ord positivt, og ganske forutsigbart marked det kommende året.

– Hva er ditt råd til leietakere?

– De leietakerne som er på jakt etter nye lokaler, må sikre seg så mye fleksibilitet i avtalelengde og arealstørrelser som mulig. Dette er ikke noe utleierne og gårdeierne liker, men dersom leietakerne kan forsøke å bidra til mindre ombygginger og mer gjenbruk, vil dette være lettere oppnåelig.  Leietakerne må også bidra til at ansatte kan gjøre miljøvennlige valg både til/fra jobb, og i andre jobbsammenhenger. Leietakerne bør også reelt vurdere lokalisering nær T-banestopp som Økernområdet, Helsfyr/Brynområdet og Storo/Nydalen. Her får man mye for pengene og til en betydelig lavere kostnad enn i sentrum.