– Hva vil prege kontormarkedet i Oslo i 2020? 

– Vi forventer at flere av trendene vi har sett de siste årene vil fortsette. Leietakerne vil velge arealeffektive løsninger, men har samtidig god betalingsvilje for riktig beliggenhet. Trenden med økt fleksibilitet vil bare forsterke seg. Leietakerne ønsker fleksible leiekontrakter, arealer og ansatte. Arbeidstakerne ønsker fleksibilitet med tanke på arbeidstid og arbeidssted, sier Frithjof Foss, partner og Managing director i UNION Norsk Næringsmegling.

Den sterke veksten innen markedet for fleksible kontorer vil fortsette i 2020. Det kommer hele tiden til nye aktører, og etablerte aktører har store vekstambisjoner. Foss tror konkurransen vil tilta.

– Økt ferdigstillelse av nytt kontorareal, og litt svakere økonomisk vekst, vil trolig bremse leieprisveksten fremover. Vi tror likevel det vil bli skrevet mange leiekontrakter på høye nivåer i 2020, særlig i sentrumsområdene. I mange bygg har det akkumulert seg opp en betydelig underleie. Det blir mange tøffe reforhandlinger, og mange leietakere må belage seg på å betale mer enn de gjør i dag, sier han.

Frithjof Foss, partner og Managing director i UNION Norsk Næringsmegling.

– Hva er ditt råd til leietakere? 

– Vi ser ofte at leietakere ikke har gjort en grundig nok analyse av eget behov. Ofte har man brede geografiske søk og vage spesifikasjoner. Har du et klart definert søk vil du få bedre besvarelser, fordi gårdeier anser sannsynligheten til å vinne frem som større. Dersom man har kontroll på de ansattes reisevei, hvilke servicetilbud som er viktige, og økonomiske rammer, kan man ofte snevre søket betydelig inn, svarer han.

Foss tror også flere leietakere bør tenke nøye gjennom hvilke behov de har i forbindelse med oppussing.

– Lite gjennomarbeidede kravspesifikasjoner fører til at det ofte koster mer å tilpasse lokalet enn nødvending. Da må du betale høyere leie og skrive en lengre og mindre fleksibel leiekontrakt enn ellers. I tillegg kan man spare miljøet ved å velge litt mer nøkterne og tidløse løsninger, avslutter han.