– MaskeGruppen er Norges første klimanøytrale leverandør av forbruksmateriell til bedrifter og offentlige virksomheter. Vi har redusert våre egne utslipp så langt det lar seg gjøre, for eksempel via utslippsfri leveranser i storbyene og bruk av fornybar energi, og vil jobbe knallhardt videre for å få til ytterligere reduksjon av utslippene, uttaler Per Gundersen CEO i MaskeGruppen Gruppen.

MaskeGruppen AS har siden 2016 leid lokalene på Vinterbro av Møller Eiendom.

– Med vårt klimaengasjement var det naturlig for oss å bidra i et samarbeid med Møller Eiendom om å gjennomføre klimarelaterte tiltak i våre lokaler, sier Gundersen.

Prosjektet har en totalkostnad på cirka 9 millioner kroner og er et spleiselag mellom utleier Møller Eiendom og leietaker MaskeGruppen AS.

Spleiselag

– Vi er glade for at vi har fått denne avtalen med MaskeGruppen. Dette er i tråd med vår strategi om å klimavennlige bygg og en del av vårt langsiktige energiarbeid, uttaler Isak Oksvold, direktør for miljø og innovasjon i Møller Eiendom.

I avtalen skal Møller Eiendom gjennomføre installasjon av varmepumpe, rehabilitering og utskifting av ventilasjonsanlegg, utskifting av belysning til LED og et nytt solcelleanlegg på taket av bygget. Leietaker forplikter seg på sin side til en tilleggsleie på 330 000 kroner per år.

– Energitiltakene er en omfattende modernisering av et eksisterende bygg, som har kommet i stand som et spleiselag. Utleier forserer en del vedlikehold i bygget og leietaker er med å finansiere en oppgradering gjennom en grønn leieavtale, sier han.

– Denne innretningen av prosjektet gjør det mulig for oss å ta et helhetlig grep på eiendommen som vil komme leietaker til gode i form av reduserte strømkostnader og oss til gode i form at et bygg av høyere kvalitet. Skulle vi gjort litt nå og litt da vi ikke fått tatt et helhetsgrep med så høyt energiresultat, avslutter Oksvold.

Slik er avtalen strukturert:

Leiebeløpet på 330 000 kr/år går til forrentning av gårdeiers investeringer i energitiltak.

Leietakers forventede besparelser som en følge av tiltakene er ca 523 000 kr/år.

Av prosjektkostnaden på 9 MNOK er det stipulert en andel rene gårdeierkostnader på 4,8 MNOK som følge av behov for utskifting/vedlikehold.

Tilleggsleien løper over hele leieperioden inkl eventuelle opsjoner og reguleres sammen med leieavtalen.