– Posten og Brings kunder i innlandet har behov for raske, miljøvennlige og gode logistikktjenester. Våre dyktige medarbeidere, et nytt og moderne pakkeanlegg og gode distribusjonsløsninger skal sørge for at de får det, sier konsernsjef i Posten, Tone Wille.

Posten og Brings terminal i Ingeberg rett utenfor Hamar sentrum er ombygd og oppgradert, slik at den er klar til å få en sentral rolle i konsernets offensive satsing innen pakker, gods og hjemlevering.

18 logistikksentre

Veksten i netthandelen gjør logistikksenteret i Hamar til en viktig brikke i detlandsdekkende nettverket Posten og Bring nå etablerer. Det vil bestå av totalt 18 logistikksentre når de siste åpner neste år.
– De 18 terminalene, med felles produksjonsprosesser og it-systemer, gir Posten og Bring et landsdekkende, industrielt nettverk. Ved å utnytte stordriftsfordeler og drive effektivt vil vi tilby de beste tjenestene. På den måten skal vi hevde oss i konkurransen og fortsatt være det foretrukne valget for våre kunder, sa konsernsjefen da hun åpnet det nye logistikksenteret, torsdag 30. januar.

Rundt 150 medarbeidere er tilknyttet Logistikksenter Hamar. 60.000 pakker og 7.000 godsenheter går inn og ut av senteret hver uke. Her vil det også bli en egen avdeling for hjemlevering av pakker.