Norgessjef i Dell Technologies, Geir Rostadmo-Strømme, mener vi må stålsette oss på en annerledes arbeidshverdag i fremtiden.

– Det er et faktum at kunstig intelligens vil påvirke våre liv, både privat og på jobb. Det kan skje om ett år, det kan skje om fem år, eller om ti år. Hvordan det forandrer arbeidsdagen vil variere fra bransje til bransje og person til person, sier han.

I en undersøkelse utført mot 1000 nordmenn av analyseselskapet YouGov, kommer det frem at 4 av 10 under 30 år tror at kunstig intelligens vil ha en stor påvirkning på arbeidsplassen om fem år. Kun 25 prosent av de over 50 år, og en av ti over 60 år er av samme mening.

– Kunstig intelligens er uunngåelig. Det er fremtiden enten vi vil det, eller ei. Allikevel er det nok mange som ikke tenker over hvordan denne teknologien påvirker arbeidshverdagen deres allerede i dag, langt mindre på hvordan den vil gjøre det om fem år. Regjeringen og digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, skriver at det vanskelig å spå om fremtiden, men at digitalisering og ny teknologi er nøkkelen for å få det til. Vi kunne ikke sagt det bedre selv, sier Rostadmo-Strømme.

Norgessjef i Dell Technologies, Geir Rostadmo-Strømme.

Mange jobber forsvinner

Samme undersøkelse viser samtidig at ni av ti mener det er viktig å lære seg nye ferdigheter i dagens arbeidsliv.

– Det er svært oppløftende. Det viser at arbeidstakere forstår at store endringer er på gang, og er tilsynelatende villige til å legge ned innsatsen som trengs i et tiår der teknologien endrer våre jobber radikalt. Nå som mange jobber forsvinner, og nye titler og yrker skapes, er behovet for opplæring, omskolering og oppskolering større enn noensinne, sier Rostadmo-Strømme.

Det er de yngre som oppfatter det å lære seg nye ferdigheter som minst viktig. Andelen som oppgir at dette er «svært viktig» stiger i takt med alderen på de som besvarte undersøkelsen, og fremheves av seks av ti blant de som har passert 50 år og av de med høyest inntekt.

 Menn mer bekymret

I samme undersøkelse kommer det frem at 31 prosent av menn tror de selv eller bedriften de jobber i kommer til å bli utsatt for en IT-sikkerhetstrussel i 2020. Mindre enn 18 prosent av kvinnene mener det samme.

– Det er klart at hver og en av oss er potensielle ofre for de som hacker. Vi leser om store selskaper med høy IT-sikkerhet som blir utsatt for angrep der sensitiv kundeinformasjon blir stjålet. Det er en selvfølge at dersom disse selskapene kan bli utsatt for dataangrep, så kan vi det også. Både som bedrifter og privatpersoner, sier han.

– Det er naivt å tro at man er helt sikret mot digitale trusler. Selv om digitale rutiner er etablert og man har en godt rustet IT-avdeling, vil det alltid være en fare for å bli utsatt for dataangrep, fortsetter Rostadmo-Strømme.

Hva er kunstig intelligens? 

Kunstig intelligens er et samlebegrep for alle metodikker som gjør at maskiner og programmer kan forstå og lære av omgivelsene sine og ta klokere valg. Et eksempel på kunstig intelligens er når du får opp anbefalinger til musikk i Spotify. Programmet gir deg forslag til musikk du kanskje liker, etter å ha analysert det du allerede hører på.

Ekspertene i markedsundersøkelsesfirmaet IDC sier at kunstig intelligens allerede har påvirket mange arbeidsplasser.

– Har du for eksempel snakket med en chatbot på en nettside? Da har du fått hjelp av kunstig intelligens! IDC mener at vi kommer til å jobbe tettere med og samarbeide mer med smarte maskiner.

Mange frykter for at kunstig intelligens og digitalisering kommer til å fjerne arbeidsplasser som ikke lenger blir nødvendig. Kunstig intelligens vil ikke erstatte jobbene våre, men hjelpe oss med å jobbe mer effektivt, mener IDC.

– Det kommer de til å gjøre ved å hjelpe oss med blant annet å kommunisere mer effektivt, bistå i rekrutteringsprosesser og analysere all mulig data som gjør at vi kan lære mer om kunder, sier Rostadmo-Strømme.

1008 nordmenn over 18 år har vært med i undersøkelsen gjennomført av YouGov på vegne av Dell Technologies.