Entra har signert en ny leiekontrakt på 5.560 kvadratmeter i Langkaia 1 i Oslo, det såkalte Havnelageret. Leiekontrakten har en varighet på 10 år, med oppstart i januar 2021.

– Motparten på leiekontrakten på Langkaia kan vi per nå ikke gå ut med. Jeg kan imidlertid si at det er en attraktiv motpart og vi er veldig fornøyd med denne kontrakten, sier Kjetil Hoff, direktør for eiendomsforvaltning i Entra.

Havnelageret er et av Oslos mest markante bygg, og er et tydelig landemerke. Eiendommen ble oppført i 1916, og er tegnet av Bredo Henrik Berntsen. I dag fremstår Langkaia 1 som et moderne flerbruksbygg med høye tekniske kvaliteter.

– Det er fortsatt noe ledig areal på bygget. Vi har imidlertid flere pågående prosesser og regner med at bygget vil være fullt utleid i løpet av kort tid, sier Hoff.

Fornyer kontrakten med NAV

Entra har også fornyet leiekontrakten med NAV i Valkendorfsgate 6 i Bergen. Der de leier 4.200 kvadratmeter. Kontrakten er på ytterligere fem år, med oppstart i mars 2020.

– Her er bygget er for alle praktiske formål fullt utleid, avslutter han.