– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Olavsgaard Eiendom seg fra andre gårdeiere? 

–Vi er et lite eiendomsselskap 100% eiet av Olavsgaard Gruppen, som er et familieforetak som har vært i drift siden 1960. Ved oppstart av firmaet var vår hoved geskjeft hotell- og restaurantdrift. Her er gjesten alltid viktigst og kundebehandling var og er en del av vår hverdag. Jeg tror dette sitter i margen hos oss i Olavsgaard Eiendom også.

Vi har leietakere som har vært hos oss helt siden vi startet Olavsgaard Eiendom i 1987. Vi ønsker å være en seriøs utleier som tar godt vare på våre leietakere og som er lydhøre til deres behov. Vi er en langsiktig eiendomsutvikler som sjelden selger eiendom, men utvikler og forvalter. Vi har egen driftsavdeling som daglig er innom alle våre eiendommer og er godt synlige for våre leietakere. Vi jobber daglig med vedlikehold av eiendommene våre slik at de til enhver tid ser presentable ut for både eksisterende og fremtidige leietakere.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

Leietaker bør se etter en utleier som er et veldrevet og seriøst selskap og som har erfaring innen utleie. Jeg mener fleksibilitet med henhold til interne flytteprosesser er verdifullt for leietaker.

Leietaker bør også forsøke å se litt frem i tid – hvor er selskapet deres om 5-10 år? Dette kan det selvfølgelig være vanskelig å forutse, men her er det snakk om å forsøke å finne løsninger som er fleksible for fremtiden.

Med det mener jeg blant annet muligheten til å kunne omorganisere kontorlandskapet uten store kostnader, og mulighet for å fremleie dersom det skulle bli aktuelt.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

Vi i Olavsgaard Eiendom jobber med både nybygg og eksisterende bygg, og alle våre eiendommer er energimerket. I eksisterende bygg forsøker vi å gjøre de tiltak vi kan for å være bærekraftige både på utslipp og forbruk, samt være gode på kildesortering. Dette er godt tilrettelagt for alle våre leietakere.

Noen av våre største leietakere er sertifiserte miljøfyrtårn, noe vi syns er veldig bra og er stolte av. I disse tider, der vi blir mer og mer klar over de utfordringer vi står overfor klimamessig, tror jeg at bedrifter som tar ansvar og gjør miljømessige tiltak vil være mer attraktive for arbeidstakere.

Hva er den største fallgruven for leietakere?

Lange leiekontrakter kan være veldig gunstig for begge parter i et leieforhold med henhold til tilrettelegging/skreddersøm av lokalene for leietaker. Men det kan også være en fallgruve dersom lokalene ikke er fleksible og kan «leve» sammen med utviklingen av selskapet.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

Verden er i stadig endring og ikke minst står vi ovenfor enorme klimautfordringer som de aller fleste av oss er opptatt av. Jeg tror beliggenhet i nærhet av kollektivknutepunkter blir mer og mer aktuelt. Jeg tror også at kontoret, beliggenhet og byggets utseende henger sammen med selskapets branding og profil utad. Man tilbringer mye tid på jobben så kontorets/byggets fasiliteter er nok også viktige i kampen om de dyktigste medarbeiderne.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

Verden er i rask endring og det er også måten vi jobber på. Vi jobber mer og mer digitalt som gjør at vi også er mer fleksible på nettopp hvor vi jobber fra. Mange av oss kan egentlig jobbe fra hvor som helst. Jeg vil tro at fremtidens kontor preges av mer effektive løsninger som blant annet åpent kontorlandskap og mindre «egne arbeidsplasser», og kanskje flere felles arealer og møteplasser der man kan avholde digitale møter og konferanser.

Vi i Olavsgaard Eiendom er som sagt en langsiktig eiendomsutvikler og utleier, og vi følger tett på utviklingen som skjer i utleiemarkedet.