Rolf Aarthun, daglig leder i Seabrokers Eiendom AS oppfordrer leietakere til å se på lave leiepriser som en mulighet.

– Det er et etterslep i markedet. Ledigheten henger med nær 15 prosent, det er historisk høyt. Det er veldig stort spenn i eiendomsmassen som er ledig. Mye gammelt, som gjerne ikke bør inngå i statistikken sier han, men påpeker at også alt for mye godt areal er ledig.

– Prisene har passert bunnen, og har ikke normalisert seg enda. Det er salg på Forus. Det er en mulighet. Hvis noen i dagens marked inngår en 10-årig leieavtale, gjør de et kupp. Imidlertid er de fleste leietakere kortsiktige som følge av tidene vi har vært igjennom. I hvert fall de som er i oljebransjen, direkte eller indirekte, sier han og fremhever at markedet nå langt på vei er friskmeldt, men at det vil ta litt tid før prisene normaliseres igjen.

Aarthun husker den samme effekten med motsatt fortegn etter oljekrisen, det tok tid før nedturen nådde eiendomsbransjen.

– Vi satt lenge ut i 2014-2015 og lurte på hvor krisen ble av. Oljebransjen nedbemannet, men vi merket ikke noe til det ettersom mange hadde lange kontrakter. Derimot har vi kjent på konsekvensene de siste to årene. Vi har fått vesentlig lavere leiepriser og konkurransen er hard blant aktørene, sier han.

Først trodde Aarthun at det var kun oljerelaterte virksomheter som ønsket å tegne korte kontrakter, men nå opplever gårdeieren et skifte hos leietakerne.

– Vi ser at det er svært få som tenker langt. Selv om et selskap mest sannsynlig vil være der i ti år er risikoviljen mindre nå. Bedrifter ønsker å være fleksible. Heldigvis har vi en stor eiendomsmasse slik at vi har mulighet til å tilby dette, sier han og understreker at de er en langsiktig besitter.

At korte kontrakter krever mer jobb legger han ikke skjul på. Derfor har Seabrokers Eiendom doblet teamet sitt og har flere som jobber med det kommersielle. En endring Aarthun lever fint med.

– Nå lanserer vi Vestre Svanholmen 12 i markedet. Dette har vært Eni Norges og senere Vår Energis hovedkvarter på Forus. Et påkostet bygg fra 2007 med mye italiensk design. Vi tror bygget kunne passet til bedrifter innen IT eller teknologi, sier han.

– Teknologibegrepet er i vinden. Det er mye kompetanse som ble til overs etter nedskjæringen av olje, og resultatet er flere spennende nye selskaper. Mange gründerbedrifter innen tek har bevist livets rett, og er attraktive både som arbeidsplass og leietaker. Det er krevende å få en enbruker i et bygg på 13.000 kvadratmeter. Men bygget er hensiktsmessig delt inn i fløyer og egner seg fint til leietakere av ulik størrelse. Dette blir høstens prosjekt, og det gleder vi oss til å ta fatt i, fortsetter han.

 Nye selskaper vokser frem

Som de fleste andre i regionen synes Aarthun det er betryggende å se at oljeservice ikke er død. Han peker på mye interessant innen fornybar energi, og forteller at flere av de tradisjonelle oljeserviceselskapene tar posisjoner på vind.

– Det er tydelig at mange av de som mistet jobbene sine ikke satt seg i sofaen. Dette er folk med driv og det har kommet mange spennende selskaper ut av krisen. Det er flere gründerbedrifter som har vokst raskt de siste fem årene, og det er gøy, sier han.

Seabrokers Eiendom har av den grunn etablert en cowork-avdeling, som raskt ble full og de har utvidet flere ganger.

– Vi tilbyr leieobjekter av alle størrelser, helt ned til wifi og en pult. Vi erkjenner at markedet er i endring og ønsker ikke å gå i en Kodakfelle. En effekt er at antall leietakere har økt. Vi ser en nær dobling av kontrakter de siste fem årene, selv om arealet er det samme.

Mange vil til sentrum

En landsdekkende trend er at bedrifter ønsker å etablere seg i sentrum. Dette gjelder også i noen grad Stavanger.

– Sentrum har få store kontorlokaler, så for mange aktører utelukkes sentrum. Revisorer, finansaktører, advokater og andre med høy betalingsevne trekker mot byen. Derimot holder Forus stand som det sentrale næringsområdet i regionen, sier Aarthun som er glad for at det snart vil komme et løft i kollektivtilbudet når bussveien ferdigstilles med eksklusive traseer til de store bosettingsområdene. Dette vil spare folk for både tid og penger mener han. Det vil også bli etablert en påkostet sykkelvei fra sentrum av henholdvis Stavanger og Sandnes til Forus.

At folk er mer opptatt av miljøet er positivt mener Aarthun. Selv ønsker eiendomsaktøren å henge med i «bærekraft racet».

– Som bransje bærer vi et stort ansvar og kan gjøre tiltak som monner. Dessuten – kundene krever det, og det er også økonomi i dette. Samtidig er vi opptatt av å skape gode arbeidsmiljø. Vi har blant annet fokus på gjenbruk i den grad det er mulig når vi bygger om i byggene våre. Vi har heldigvis tenkt fleksibilitet hele veien. Det meste er modulbasert og vegger etc. Og kan enkelt flyttes og reetableres, sier han

Stor variasjon mellom eiendommene

Eirik Houge, eiendomsutvikler, utleie næringseiendom i K2 fremhever at det er stor variasjon i attraktiviteten til kontorbyggene på Forus. Han trekker frem Kanalsletta 4, en eiendom som viser tydelig at beliggenhet, alder og standard er svært viktig i kampen om leietakerne.

– Kanalsletta 4 er et av de mest moderne byggene på Forus og ligger fint til langs golfbanen på Forus Vest. Bygget stod ferdig i 2013 med Kruse Smith og Petrolink som de største leietakerne. I årene som følger med oljeprisfallet og derav reduksjon i behov for kontor gjør sitt utslag for Kanalsletta 4 som får ledig store kontorarealer, forteller han.

De har jobbet kontinuerlig i markedet med bygget sammen med DNB Næringsmegling, og flere aktører har flyttet inn de siste årene: Eldor, Neodrill, Avito og BI Builders.

– Det siste året har aktørene i byggene vokst betydelig og ytterligere to nye leietakere har flyttet inn. Det er så langt i år skrevet nye avtaler på nærmere 3.000 kvadratmeter og utleiegraden er nå i overkant av 80 %. Bygget antas fullt utleid i løpet av høsten, grunnet mye interesse, sier Houge.

Time and Date og Xait er de siste tilskuddene i bygget, og flyttet inn i sommer.

Tonje Østrem Rosenvold i DNB Næringsmegling, mener det er flere grunner til at eiendommen er attraktiv, til tross for et forsiktig Forusmarked.

– Eiendommen har de kvaliteter og fasilitet som dagens leietaker etterspør; høy teknisk standard, resepsjon, kantine og garderobefasiliteter. I tillegg tilbyr bygget et auditorium og en felles møteromsfløy som viser seg å være populært blant interessentene. I motsetning til flere av de nyere byggene på Forus ble ikke Kanalsletta 4 oppført som et enbrukerbygg. Dette gir gode løsninger for aktører med ulike arealbehov, og mange av leietakeren ser synergier internt i bygget, forklarer hun og avslutter: – Etasjene er meget fleksible hva angår inndeling, og egner seg bra for både åpne kontorlandskap og cellekontorer. Beliggenheten langs golfbanen med god adkomst og nærhet til flyplassen er også et stort pluss.