11. november åpnet solcelleanlegget på Citycons kjøpesenter Down Town i Porsgrunn.

– Vi er stolte over at vi har fått et så stort anlegg med unik teknologi i vår kommune. Slike investeringer tar oss videre i det grønnes skiftet, sier Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn.

Citycon har investert 15 millioner kroner i solcelleanlegget, som består av 8.000 kvadratmeter solcellepanel. Solcelleanlegget vil årlig produsere energi tilsvarende forbruket til omkring 40 eneboliger, og det skal dekke 15 prosent av kjøpesentrets energibehov.

– En stor dag for oss i Citycon. Vi jobber hver dag å gi kundene våre de beste handleopplevelsene på sentrene våre, og vi håper folk i Porsgrunn setter pris på at vi ligger i front når det gjelder klima, sier Rosenberg.

Skal bli klimanøytrale
Investeringen i solenergi på Down Town i Porsgrunn er en del av en større satsing fra Citycon, som har som mål om at deres eiendommer over hele Norden skal bli klimanøytrale.

– Vi jobber mot et langsiktig mål om å være klimanøytrale innen 2030. Investeringen i solcelleanlegget på Down Town er et av flere klimatiltak. Både nybygg, eksisterende bygg og driften av alle eiendommene er miljøsertifiserte etter den internasjonale standarden BREEAM, sier Bill Engeness, som er sjef for bærekraft i Citycon.

Slutt på snømåking på taket
Selskapene Fusen og Innos har designet, prosjektert og installert solcelleanlegget, som gjør man ikke lenger trenger å måke snøen av taket.

– Solenergi gir en veldig god mulighet for alle som vil ta ansvar for klima og miljø. Her viser Down Town vei gjennom å investere i et helt spesielt solcellepanel som både vil produsere strøm til drift av senteret, og som fungerer som et snøsmeltingsanlegg i vinterhalvåret, sier Jens Hetland i Solenergi Fusen.

Innos har utviklet en unik teknologi der en vektsensor måler hvor mye snø det ligger på solcellepanelene, og ved behov føres det strøm tilbake igjennom solcellepanelene slik at de smelter snøen.

– Dette er verdens største snøsmeltingsanlegg, hvor denne teknologien benyttes. For å beregne omfanget av snøsmeltingen er det hentet inn vær- og snødata som har blitt samlet inn i over 60 år i Porsgrunn. Dette er lagt til grunn for hvor mye snø som kan forventes på taket i løpet av en vinter. Snøsmeltingsanlegget er nøye dimensjonert for å kunne smelte nok snø slik at det aldri blir overvekt på taket. Når snøen er smeltet på anlegget vil også solcellene produsere mer energi enn de normalt ville gjort om de var dekket med snø, så dette blir vinn-vinn, sier daglig leder Tommy Strӧmberg i Innos.