Næringslivets bidrag til et bærekraftig samfunn er mange, for eksempel utvikling og kommersialisering av klimavennlige produkter og tjenester og bruk av innkjøpsmakt og miljøkrav overfor underleverandører. Men ett tiltak er så enkelt at det kan iverksettes straks: avfallsreduksjon.

Når det gjelder bedrifters inventar og lokaler, lever bruk-og-kast-prinsippet ofte i beste velgående, og vi interiørarkitekter er gjerne medansvarlige. Enkle, bærekraftige grep ligger snublende nær. Her følger tre tips:

1. Vedlikeholdslatskap

Vedlikehold står ikke høyt i kurs i dagens samfunn. I de fleste virksomheter bekymrer man seg lite for møbler og annet inventar etter at leveransen er ferdigstilt. Det har flere årsaker: For det første har mange økonomi til å kjøpe nytt med jevne mellomrom.  For det andre faller vedlikeholdet mellom flere stoler: Det er ikke gårdeiers ansvar og heller ikke rengjøringspersonalets. Men når ting ikke tas vare på, slites de ned. De må kasseres raskere og erstattes da med nye produkter. Dersom vi henter frem igjen kunnskapen om vedlikehold av tre, tekstiler, overflater osv., forlenger vi produktenes levetid samtidig som vi bygger opp interiører med adskillig mer sjel enn om trendene alene får fritt spillerom. Eksemplene er mange: Når skruene på stolen begynner å løsne, må de strammes. Det betyr ikke nødvendigvis at stolen er utslitt. Når oljede tremøbler sprekker, betyr det som regel manglende oljing – ikke nødvendigvis dårlig kvalitet.

Drømmen om vedlikeholdsfrie materialer kan vi gi opp først som sist. Dersom kvalitetsprodukter tas vare på, forlenges levetiden. I motsatt fall forkortes den. Det gjelder alle overflater, tekstiler, møbelkonstruksjoner og øvrig inventar.
Foto: Niklas Hart   

 Budsjetter med kort horisont

Det er for lett å velge rimelige produkter. Interiørarkitekters erfaring er at et ensidig prisfokus kan gi tunnelsyn slik at hensynet til kvalitet og holdbarhet ikke når opp. Man glemmer at det som er billig på kort sikt, gjerne er dyrt i lengden fordi levetiden er begrenset. Vi anbefaler å vurdere kostnadene i et livsløpsperspektiv heller enn som isolerte innkjøpskostnader. Det er bærekraftig, og det gir langsiktig lønnsomhet.

3. Uhensiktsmessig materialvalg

Materialer må velges med hodet, ikke bare med hjertet.  De bør være av høy kvalitet, robuste og enkle å vedlikeholde.  Dessuten bør de brukertilpasses, for ingen produkter egner seg overalt. Når Ramsøskar for eksempel innreder hoteller der barnefamilier er en viktig målgruppe, prioriterer vi slitesterke løsninger som laminater, ekstra røffe tekstiler og stoler i hardfør plast. Vedlikeholdskravene er styrende. Det er alltid en god idé å kartlegge svakhetene ved materialforslagene før beslutningen fattes. Vår erfaring er at teknisk personale og rengjøringspersonale kan gi nyttige innspill.

Materialvalg – eksempel: Parkett har flere ulemper: Slitasje synes lett, gulvet blir bleket av sol, og ved skader må store flater rives opp. I restauranter, inngangspartier, korridorer, kjøkken og utleiearealer kan man med fordel kan velge mer vedlikeholdsvennlige produkter. Forskjellen er vanskelig å se. Klarer du å identifisere den av de tre prøvene som er ekte parkett?
Foto: Ida Wilstrup