– Dette er en sterk anerkjennelse av prosjektutviklermiljøet i Skanska og viser at satsingen på å bygge kompetanse innen bærekraft lønner seg, sier konsernsjef Ståle Rød, som roser Skanskas enhet for utvikling av næringsbygg, Skanska CDN for jobben som gjøres.

Det er GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, som står bak kåringen. GRESB benyttes av investorer til å vurdere risiko i eiendomsinvesteringer. De kåret både kategorien utviklere og kontorutviklere. Av de selskapene som inngikk i utvelgelsen av virksomheter som har et hovedfokus på å investere og utvikle kontorlokaler, ble Skanska rangert som best i verden. I kåringen av den mest bærekraftige utvikleren ble vi nummer en i Europa og nummer to i verden.

– For tredje året på rad får Skanska en viktig anerkjennelse for vårt arbeid med bærekraft i våre kontorprosjekter. Plasseringen viser at vi holder et høyt nivå på hvordan vi styrer og driver vår virksomhet ut ifra et bærekraftperspektiv. Førsteplassen som utvikler i Europa gir oss også en bekreftelse på at vi er en attraktiv tilbyder av bærekraftige kontorlokaler, sier en svært fornøyd leder for Skanska CDN i Norge, Vidar Stokkeland.