– Hvordan er det å være leietaker hos dere?
– Som leietaker hos Entra skal man merke vårt fokus på å skape den gode kundeopplevelsen. Entra har en sterk visjon om at de mest fornøyde menneskene skal jobbe i våre bygg. Vi håper våre kunder merker det gjennom imøtekommende, vennlige og serviceinnstilte medarbeidere og en profesjonell, effektiv og innovativ drift.

Gjennom tett dialog og ett brennende engasjement for kundereisen i våre bygg utvikler vi vårt tjenestetilbud sammen med våre kunder for å bidra til å skape en sømløs arbeidshverdag.

– Hvordan skiller Entra seg fra andre gårdeiere?
– Entra er en langsiktig gårdeier med kompetanse i hele verdikjeden innen næringseiendom. Vi drifter alle våre eiendommer selv og sikrer en unik nærhet og kunnskap om behovene til våre kunder. Vi har et veldig sterkt kundefokus i vår organisasjon, og jeg tror at det særlig er menneskene og kundeopplevelsen som våre kunder setter pris på.

Vi søker å ligge i front og utfordrer oss selv til å levere den beste kundeopplevelsen gjennom kombinasjonen av det personlige kundemøtet og bruk av teknologi for å skape en sømløs arbeidshverdag. Vi skiller oss også ut gjennom vårt sterke miljøengasjement, der vi ønsker å skape kontorløsninger som i størst mulig grad er bærekraftig.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?
– Når man planlegger en flytting har man en unik mulighet til å se hvordan det fysiske arbeidsmiljøet kan fungere som et verktøy for å levere på selskapets strategi og gi ny kraft til en organisasjon. Det forutsetter at man går inn i en flytteprosess med en klar forståelse for hva man ønsker å oppnå før man går løs på hvordan kontoret dimensjoneres.
Vårt råd vil derfor være å bruke rådgivere, eller gårdeier om de har rett kompetanse, for å få mest mulig ut av flyttingen. Vi har bidratt i mange flytteprosesser og bistår gjerne med vår kompetanse for å tydeliggjøre ambisjonen med en flytting og sikre at man oppnår det man ønsker.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?
– Eiendomsbransjen står for cirka 40% av klimagassutslippene og energiforbruket i en global kontekst. Skal vi lykkes med å redusere klimagassutslippene er det derfor viktig at vår bransje bidrar. En av de meste effektive virkemidlene er å stille krav til leverandørene i bransjen. Entra jobber kontinuerlig med å utfordre våre leverandører og bransjen til å strekke seg lenger. Leietakere som stiller krav til miljøsertifisering bidrar til å løfte fokuset på dette i hele bransjen. Det handler dog ikke bare om å stille krav til miljøsertifisering som krever tilnærmet nybygg standard, vel så viktig er det å tenke på muligheter for gjenbruk. Fortsatt ser vi at det «rives ut» mye før det bygges opp igjen for å svare på kravspesifikasjoner som er basert på «nybygg»-standard. Vår bransje har mye å hente på et nærmere samarbeid mellom gårdeier, leietaker og søkemeglere for å finne optimal balanse mellom kvalitet og miljøhensyn.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?
– Vi har i dag aldersgrupper som representerer fire generasjoner inne på kontoret samtidig. Da kan det være utfordrende å finne løsningen som fungerer for alle. For å få til en god løsning må menneskene som skal jobbe der engasjeres. Behovet for informasjon og kulturbygging må heller ikke undervurderes når man skal høste fruktene i en ny kontorløsning.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?
– Kontorbygget, omgivelsene og innholdet blir viktigere og viktigere. Vi tilbringer 1/3 av vår tid på jobb. Et arbeidssted som tilrettelegger for at man kan jobbe effektivt, og samtidig bidrar til at hverdagslogistikken løses på en god måte er viktig. Vi ser i dag at yngre generasjoner er særlig opptatt av individuell fleksibilitet, bærekraft, helsefremmende tiltak og søker urbane omgivelser. Svarer man på disse trendene så har man et kontor som kan brukes aktivt som del av en «employer branding» strategi.

– Hvor i Oslo er leiemarkedet mest vibrerende for tiden?
– Det er flere områder som skiller seg ut, men jeg vil trekke frem området rundt Jernbanetorget og Oslo S som står midt i en spennende transformasjon. Det er utrolig gøy å se hvordan eksempelvis utviklingen rundt Youngstorget bidrar til å skape en ny puls og identitet som løfter hele området. Mange selskap vil etablere seg så sentralt i bybildet som mulig, og med beliggenhet ved Oslo S får man et veldig bredt geografisk tilfang i forhold til rekruttering. Vi gleder oss til å være med på å utvikle dette området videre i årene som kommer.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?
– Vi ser et næringsliv i stor endring, med stor optimisme, men samtidig usikkerhet rundt hvordan verden vil se ut bare om få år. I løpet av de neste 10 årene vil det både forsvinne og bli etablert mange arbeidsplasser der teknologiskiftet er den store driveren. Arbeidsoppgavene og måten vi arbeider på er i endring, og vi ser at bedriftene ønsker større grad av fleksibilitet i kontraktene for å møte denne usikkerheten. Det betyr også at vi må skape kontorløsninger som er mer tilpasningsdyktige slik at vi unngår store leietakertilpasninger når en leietaker flytter på seg.

Vi har opp gjennom årene sett mange ulike kontorløsninger, fra celle kontoret, åpne landskap, aktivitetsbasert og nå sist «co-working». Vi tror ikke nødvendigvis det er ett svar på hva fremtidens kontor bør være. Det viktigste må være å finne kontorløsningen som fungerer for den aktuelle virksomhet, der kontoret fungerer som ett verktøy som setter selskapet i stand til å levere på sine strategiske ambisjoner.