Bryn-Helsfyr-området har lenge blitt sett på som en asfaltjungel med store kontorbygg og lite liv etter arbeidstid. Men Oslo kommune vil ha flere boliger i området, for at bydelen skal få mer liv og røre og flere urbane kvaliteter. Kommunens ønsker har ført til at flere av eiendomsselskapene har store planer for boligbyggingen i området.

Valle Hovin

I forbindelse med utviklingen av Vålerengas nye stadion på Valle, kjøpte Selvaag Bolig boligdelen av tomten for 220 millioner kroner. Tomten på 13,2 mål er regulert og Selvaag Bolig bygger 354 nye leiligheter på Valle Hovin. Som en del av utbyggingen skal det også komme en helt ny barnehage. Leilighetene bygges åtte minutters gange fra Helsfyr T-banestasjon.

Det kan bli bygd enda flere boliger i nærheten av Valle Hovin. Ifølge et planprogram og veiledende plan for offentlig rom for området Hasle/Valle Hovin kan det bygge 2000 nye boliger i området. Det legges også opp til at Hovinbekken skal gjenåpnes og det foreslås to nye gangbruer over ring 3. Å gjøre situasjonen bedre for syklende og gående har høy prioritet.

Veidekke har et større utbyggingsprosjekt like ved Fyrstikktorget. Selskapet er i en tidlig reguleringsfase, men når man eventuelt kommer i mål, kan prosjektet gi ca. 400 boliger og nye byrom med utadrettet virksomhet på gateplan.

Økern og Ulven

Også på Økern og Ulven er det store boligplaner. OBOS var tidlig ute da boligbyggelaget kjøpte Ulven-porteføljen fra Storebrand og Fabritius Gruppen. OBOS fikk da hånd over et tomteområde på ca. 280 mål og en eiendomsportefølje på 220 000 kvadratmeter. OBOS er allerede i gang med salget av boliger, og hele prosjektet er på 3000 nye boliger.

Nå har også andre aktører kastet seg over boligmulighetene i området. Før sommeren tok Bonum over Økernveien 148 og 150 med ambisjoner om å gjennomføre en regulering for å realisere et større boligprosjekt. Nå har Bonum gått sammen med Fram, som eier nabotomten Østre Torgvei 1. De to selskapene ble i august enige om felles utvikling av disse eiendommene. Selskapene ser for seg et leilighetsprosjekt, fellesarealer og uteområder med noe innslag av forretning og næring. Samlet areal på tomtene er i overkant av 8500 kvadratmeter, og med forventet høy utnyttelse blir det et prosjekt av en betydelig størrelse.

– Som knutepunkt har området nærhet til resten av byen og rask kommunikasjon til andre regioner. Eiendommene vi skal regulere er tett på det nye senteret og kollektivknutepunktet på den ene siden, og grøntbeltet som kan følges til Hovinparken som etableres mot vest på den andre. Bonum regulerer også et større prosjekt på sørsiden av t-banen, så bydelen er definitivt et viktig satsningsområde fremover, sier Bonums akkvisisjonssjef og partner Anders Bakken Eriksen.

Bryn

På Bryn har JM planer om en storstilt boligbygging etter at selskapet kjøpte en rekke eiendommer sammen med Entra. Når reguleringsplanen er ferdig rundt 2023, vil avtalen fullføres og JM kan gå i gang med en omfattende boligbygging. Totalt anslås området JM har kjøpt å kunne gi rundt 600 nye boliger.

– Bryn er et stort kollektivknutepunkt i Oslo, lokalisert 3 kilometer fra Oslo S. Det kommer til å bli et veldig fint boligområde og med en god kombinasjon av både arbeidsplasser og næringslokaler. Der utfyller JM og Entra hverandre på en god måte, med Entras solide kunnskap innen utvikling av næringseiendom og JMs kompetanse innenfor boligutvikling, sa Hilde Vatne, regiondirektør for JM i Oslo da avtalen ble kjent.

Birk & Co ble kjent over hele landet da Estate Nyheter og en rekke andre nasjonale medier skrev om deres planer for skilsmisseboliger i Fyrstikkbakken 14 på Bryn. Birk & Co ønsker å omregulere eiendommen til boligformål med høyere utnyttelse. Utvikleren vil tilby noen alternative boformer i prosjektet, blant annet de nevnte skilsmisseboligene og såkalte tvillingboliger. Men prosjektet møter motstand hos planmyndighetene som gar tatt ned prosjektet på fire bygninger med åtte til ti etasjer til fire bygg med fire til seks etasjer, et alternativ som gir 90 leiligheter sammenlignet med opprinnelige planer om 130 leiligheter.

Birk & Co mener prosjektet ikke lar seg gjennomføre som et miljøvennlig Futurebuilt-prosjekt i PBEs foreslåtte skala, men planene viser uansett at eiendomsutviklerne ser store muligheter i å bygge flere boliger på Bryn.

(Visited 966 times, 1 visits today)