– I samarbeid med de ansatte og fagforeningene har vi over lang tid jobbet målrettet med å ha et best mulig arbeidsmiljø. Det har blant annet gitt resultater i form av lavt sykefravær og ansatte som har vært her i hele yrkeskarrieren. Great Place to Work-sertifisering er en naturlig fortsettelse av dette arbeidet, forteller Frode Ek Skarnes, HR-sjef i Mapei.

Måler trivsel

En rekke store og kjente norske bedrifter som Nordic Choice Hotels og Selvaag Eiendom har gjennomført den samme sertifiseringen. Great Place to Work handler blant annet om å måle hvordan de ansatte trives på arbeidsplassen og om de føler yrkesstolthet. Av 186 ansatte har 155 gitt sine tilbakemeldinger på 58 spørsmål. Resultatene har vært på nivå med de beste norske bedriftene, spesielt på områder som måler stolthet og fellesskap. Dette har gitt Mapei et godt grunnlag for videre forbedringsarbeid.

– Vi legger stor vekt på trivsel, god dialog med de ansatte og forbedringsarbeid i hverdagen. At vi får så mange svar er vi svært takknemlige for. Gode tilbakemeldinger gir oss et godt grunnlag for å forbedre oss ytterligere, sier han.

Bedriften slår seg ikke til ro med å kun tilfredsstille kravene til sertifisering.

– Det gleder oss at folk er stolte av å jobbe i Mapei og ikke minst føler et fellesskap på tvers av avdelingene. Vi vil nå gå gjennom resultatene i detalj sammen med de ansatte og tillitsvalgte, for så å legge en plan for hvordan vi kan forbedre oss ytterligere, avslutter Ek Skarnes.

(Visited 347 times, 1 visits today)