I hver utgave av magasinet NæringsEiendom presenterer vi unge menneskers syn på arbeidsplassen og hvordan de ønsker å jobbe. Denne gangen har vi snakket med Sara Møller. Hun er 25 år, og studerer juss på universitetet i Oslo.

– Hvilken arbeidsgiver drømmer du om å jobbe for og hvorfor?

– Jeg har ingen konkret arbeidsgiver som jeg ønsker å jobbe for, men jeg kan tenke meg å jobbe for et firma som driver med forskjellige rettsområder. Retten er kompleks, og ved å se på de ulike rettsområdet i sammenheng kan man virkelig få en god forståelse. Jeg ønsker derfor å jobbe i et firma hvor jeg kan få varierte arbeidsoppgaver og jobbe med ulike rettsområder.

Det vil også være viktig med en arbeidsgiver som ikke bare har resultater i fokus, men også utvikling. Det kan være lett å glemme i en hektisk hverdag, men man kan alltid lære noe nytt.

– Hvordan ønsker du å ha det på arbeidsplassen?

– Det vil være viktig med kollegaer som er dyktige på sine områder. Jeg ønsker å være i et arbeidsmiljø hvor man deler kunnskap. Jeg tror det vil være en betydelig faktor for å kunne utvikle seg selv.

Jeg tror at et godt samhold er kilden til suksess. Det er derfor viktig at også sosiale aktiviteter settes i fokus. Et lag med et godt samhold, presterer alltid best. Det skal være rom for å feile, samtidig som man skal kunne sette krav til hverandre. Dette vil være lettere på en arbeidsplass med et godt samhold.

– Hva er den optimale arbeidsformen for deg?

– Jeg liker å være i aktivitet, men har nok valgt et yrke hvor man sitter mye i ro. Derfor tror jeg en arbeidsform der man arbeider i team hvor man samarbeider, gjerne på tvers av ulike fagområder, vil passe meg. Dette vil også skape rom for å kunne utvikle seg. Samtidig liker jeg å sitte for meg selv, hvor jeg kan gå inn i mine egne tanker for å finne løsninger.

– Hvordan tror du arbeidslivet vil se ut om 20 år?

– Arbeidslivet vil nok i stor grad være automatisert og digitalisert. Flere av dagens yrker vil trolig ikke eksistere. Vi lever i en verden hvor tiden står i fokus. Hensynet til effektivitet står alltid på den ene enden av en eller annen interesseavveining. Jeg tror arbeidslivet er og vil fortsatt være preget av at man stadig forsøker å finne løsninger som kan spare tid.

(Visited 719 times, 1 visits today)