Stortorvet 7 ble tegnet av arkitekt Frithjof Stoud Platou og sto ferdig i 1971. Bygget ble oppført for Christiania Bank og Kreditkasse. Schage Eiendom kjøpte eiendommen fra DNB Livsforsikring i 2012 for rundt 1 milliard kroner og gikk i gang med sine planer for eiendommen. Det har imidlertid vært en lang prosess å komme i mål med prosjektet.

Nei fra PBE

Allerede i 2014 skrev Estate Nyheter at verken Plan- og bygningsetaten eller Byantikvaren gikk inn for planene for eiendommen. Etaten var positiv til at Schage Eiendom ville revitalisere og åpne eiendommen og mente en styrking av Stortorvet og Kongens gate ville styrke sentrumsområdets attraktivitet. Men det ble påpekt at kvartalet allerede var tilnærmet fullt utnyttet og at det verken var ønskelig å bygge ned offentlige gater eller plassrom, ei heller å øke byggehøydene.

Dermed måtte Schage Eiendom tilbake til tegnebordet og kna planene videre. Til slutt ble det klart at politikerne sa ja til prosjektet i februar 2018.

Schage Gruppens planer innebar å oppgradere og utvide bygningsmassen med større kontorarealer og bedre eksponering av handelsarealene. Eiendomsselskapet setter opp et nytt tilbygg mot galvfasaden på nabogården Karl Johans gate 17 og mot Grensen 7. Det ble lagt opp til nesten en dobling av forretningsarealene.

Moderne lokaler

Næringsbygget i Stortorvet 7 har et samlet areal på 31 000 kvadratmeter. 18 000 kvadratmeter rehabiliteres nå til moderne og fremtidsrettede kontorlokaler midt i Oslo sentrum. Det har vært et mål å bevare eksteriøret og historien i veggene, samtidig som kontoretasjene skal bygges for dagens behov og fremtidens visjoner for effektivt arbeid i organisasjoner med høy endringstakt. Kontordelen vil være fra tredje til niende etasje.

 

 

 

 

(Visited 1 145 times, 1 visits today)