En fersk rapport fra International Workplace Group (IWG), viser at ansatte setter standarden for hvordan arbeids­hverdagen skal være. Unge arbeidstakere vil ha «work­ life­ balance» og fleksibilitet. Undersøkelsen viser også at det å kunne velge og variere i kontorbeliggenhet er viktigere for mange enn å arbeide i et prestisjetungt selskap. Halvparten av de norske arbeidstakerne svarer at fleksibilitet veier tyngre.

For å stille sterkere i konkurransen om talentene legger derfor norske selskaper i større grad til rette for fleksibelt arbeid. Det kommer frem i undersøkelsen fra IWG. Åtte av ti norske selskaper svarer at de innfører fleksibelt arbeid for å tiltrekke seg og beholde talenter. I tillegg svarer 85 prosent av de ansatte at de ville valgt en jobb som tilbyr fleksibelt arbeid over en som ikke kan tilby det.

Samtidig vet vi at unge mennesker er opptatt av bærekraft og flere ønsker enda strengere miljøkrav. I en undersøkelse gjennomført av Norad i fjor kom det frem at én av tre unge mellom 18 og 29 år har endret matvanene sine det siste året, for å bidra til en mer bærekraftig by og lokalsamfunn. Dette stiller helt andre krav til maten i kantinen. Én av to unge har også endret vaner knyttet til avfallshåndtering.

Snart vil det være mulig å flytte inn i såkalte gjen­bruksbygg, det vil si bygg basert på brukte materialer. MAD arkitekter er ledende på dette og nå skal de bygge verdens første fullskala gjenbruksbygg på Stovner. Sammen med partnere vant de den internasjonale arkitektkonkurransen Reinventing Cities og Oslo kommunes bidrag gjennom tomten Fossumdumpa på Stovner. Her skal det settes opp et stort bygg som både har boliger og næringslokaler. Hele prosjektet er basert på fullt gjenbruk av materialer fra andre byggeplasser, samtidig som det følger et program for å sette i gang nye arbeidsplasser som er lokalt tilpasset. Dette er kun starten, og husk at makten ligger hos de ansatte. I fremtiden er det lite sannsynlig at arbeidstakerne ønsker å jobbe i nybygg som står for store klimagassutslipp, når vi kan velge å bruke materialer som allerede finnes – smarte arbeidsgivere tilrettelegger for hva de ansatte ønsker. Dette blir spennende.

(Visited 775 times, 1 visits today)