Det var i DNBs brukerundersøkelse innenfor logistikk at det kom frem at de store lagerbrukerne i Oslo og Akershus sliter med plassmangel. Deres største utfordring er at det ikke er nok plass på tomten deres (eller nabotomtene) til å vokse. Det har ført til at stadig flere virksomheter flytter sine lagerlokaler ut av byen, både nordover mot Gardermoen og sydover mot Vestby.

Har bygd utenfor Oslo

Peder Nærbø i Bulk Infrastructure er blant tilbyderne av logistikkareal som har hjulpet logistikkselskapene med lokaler utenfor Oslo. Bulk Infrastructure har bygd en rekke logistkkbygg i området som Ski og på Berger i Skedsmo kommune. Han mener det er en naturlig utvikling av logistikkbrukerne trekker ut «på landet».

– De store logistikkbrukerne er alltid avhengig av å ha tilstrekkelig areal sånn at de kan utvide. Når man må begrense arealene sine for å kunne ligge tett på Oslo, da går det sannsynligvis så mye ut over planene for fremtiden at de vil sikre seg plass andre steder. Vi ser at tomteprisene mellom Oslo og Gardermoen har tatt helt av. Det er også svært høye priser fra Oslo og ned mot Vinterbro, samtidig som Vestby fortsatt har relativt fornuftige tomtepriser, sier Nærbø til NæringsEiendom og legger til at utviklerne også må betale vesentlige bidrag til infrastruktur.

Kort vei til Oslo

De høye kostnadene bidrar til at logistikkbyggene nå settes opp stadig lenger fra hovedstaden. Men det betyr ikke altfor mye, ifølge Nærbø, da de likevel vil ha en beliggenhet tett på Oslo. De siste årene er det blitt utviklet store logistikkbygg i Vestby og videre nedover mot Moss og helt opp til Eidsvoll nord for Ullensaker og Gardermoen.

Bulk Infrastructure bygde et lagerbygg på 20 000 kvadratmeter for stålleverandøren Tibor i Eidsvoll ved Nebbenes, et område hvor det ikke var noen større lagerbygg da byggingen startet. I januar i år ble eiendommen solgt til Pareto Eiendomsfellesskap II AS.

– Hva gjør dere nå fremover?

– Vi ser etter tomter som kan utvikles langs hovedaksene ved Oslo. Men vi følger med kundene ut. Vi kjøper ikke tomter uten at vi har et klart prosjekt med en leietaker, sier Nærbø.

Han forteller at utviklingen i Norge har vært litt annerledes enn i andre land. I Storbritannia og USA har netthandel bidratt til at logistikksentrene trekkes mer inn mot sentrum igjen, men i Norge har ikke det gjort seg gjeldende ennå.

– Internetthandelen handler mye om omlastingsterminaler som ikke må være i sentrum, sier Nærbø.

Storsatsing på Gardermoen

Tidligere har Fabritius Gruppens adm. direktør Asgeir Solheim uttalt til NæringsEiendom at lagerbrukerne presses ut av byen. Etterspørselen etter mindre lokaler i byen er stor, noe som også er grunnen til at Fabritius Gruppen i fjor kjøpte en kombinasjonseiendom med store utearealer i Industriveien 14.

Fabritius Gruppen, Ferd Eiendom og Veidekke Eiendom har store planer for Gardermoen-området. De tre selskapene gikk høsten 2017 sammen for å utvikle en logistikk- og næringseiendom på ca. 360 mål ved Gardermoen. Siden har de tre partnerne kjøpt ytterligere 660 mål i området, og de sitter nå på rundt 1 million kvadratmeter tomt gjennom selskapet FFV Gardermoen.

– Det er få ledige tomter for lager- og logistikk i nord aksen fra Oslo og vi ser en økende interesse for Gardermoen, som vi anser som et viktig lager- og logistikkområde i årene fremover. Det er også et stort behov fra næringslivet lokalt som ønsker å etablere seg på Gardemoen Næringspark etterhvert som sentrum i Jessheim utvides raskt, uttalte Erik Stensli, daglig leder i FFV Gardermoen da kjøpet ble kjent i mars i år.

Coop utvider stort

Et eksempel på en logistikkbruker som har vært avhengig av utvidelsesmuligheter, er Coop. Nå går Coop i gang med å utvide det enorme lager- og logistikksenteret i Gardermoen Næringspark. Investeringen blir på over 1 milliard kroner, noe som vil sørge for en utvidelse av anlegget med 32 000 kvadratmeter. Anlegget, som kalles Clog, er i dag 52 000 kvadratmeter stort med en takhøyde på 28 meter. Da det ble åpnet sommeren 2014 ble det trukket frem som Europas mest moderne logistikksenter for dagligvarer.

– Nysgjerrige besøkende fra hele verden har tatt turen for å se på hvordan det helautomatiserte logistikksenteret fungerer. I 2021 står versjon 2.0 klart – og det blir enda mer avansert enn i dag. Clog rigges for fremtiden i tråd med Coop Norges strategiske ambisjoner om vekst, og vi er nå i gang med å bygge, sier logistikkdirektør Roger Nyeng i Coop.

 

 

 

 

(Visited 577 times, 1 visits today)