– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Møller Eiendom seg fra andre gårdeiere? 

– Vi har vår egen service- og løsningsorienterte driftsorganisasjon med daglig tilstedeværelse i byggene, som fungerer som våre gode ambassadører. Selv om mye i dag kan løses via en app, ønsker vi at våre leietakere skal møte en stolt vaktmester med Møller Eiendom på ryggen som spyler fortauet om morgenen.

I utleiearbeidet strekker vi oss langt for å finne de gode løsningene som møter den enkelte leietakers behov. Vi fungerer gjerne som sparringspartnere med våre leietakere ift. hva som kreves for å skape gode arbeidsmiljøer.

Gjennom søstervirksomheten Møller Mobility Group kan vi proaktivt tilby mobilitetsløsninger som sykkeldeling, bildeling gjennom HYRE og etter hvert andre løsninger for mikromobilitet. Med vårt kunstinteresserte eierskap er vi også opptatt av å finne gode visuelle og estetiske uttrykk i lokalene våre, og tidvis utsmykker vi utleieobjektene våre med fantastiske fotografier fra Møllersamlingen.

I våre utviklingsprosjekter har vi fokus på å levere bygg med gode materialer med lang levetid, som lever opp til de høyeste standardene for både bygg- og miljøkvalitet. 

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

Utleiemarkedet er et forholdsvis transparent marked, med mange tilbydere. Jeg vil råde leietakere til å orientere seg litt på egenhånd før de involverer for mange rådgivere i prosessen. Stol på egen vurdering ift. hva som er viktig for deg og din bedrift, fremfor å motta lange generelle smørbrødlister på vurderingskriterier som gjør at utvalget begrenses og potensialet øker for å ende opp med et leieobjekt som ikke stemmer for dere.

Prøv å tenke litt frem i tid og involver gjerne de ansatte i å vurdere hva man tror vil være viktig for bedriften om 5 til 10 år.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Jeg håper de fleste virksomheter anno 2019 har et bevisst forhold til FNs bærekraftsmål og hvilke innsatsområder de kan prioritere og påvirke som del av sitt samfunnsansvar. Bærekraftige kontorfasiliteter utgjør et synlig tiltak for å innfri deler av dette, og etter mitt skjønn har det også potensial til å skape stolthet og engasjement for de ansatte i virksomheten.

Møller Eiendoms kontorbygg har en årlig gjennomsnittlig energibruk som ligger 40% lavere enn landsgjennomsnittet. Vårt nyeste kontorbygg under oppføring, Harbitz Torg på Skøyen, bygges for å nå både energiklasse A og den strenge bransjestandarden BREEAM-NOR Excellent. Å bygge etter det som er

minimumsstandarder for miljø og energieffektivitet i dag, betyr at byggene

vil ligge langt bak standardene som vil gjelde om noen tiår. Derfor setter vi høye ambisjoner innen miljø og energieffektivitet og har i år for første gang oppsummert porteføljens prestasjoner og våre målsetninger fremover i en egen bærekraftsrapport som kan lastes ned fra hjemmesiden vår. Gjennom

kunnskapsinnhenting og læring skal vi videreutvikle virksomheten og sikre stadig bedre og mer bærekraftige utleieobjekter til våre kunder.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Ved inngåelse av en leiekontrakt binder man seg til en samarbeidspartner for lang tid og det kan derfor være smart å forhøre seg med folk som kjenner eiendomsbransjen om hva slags renomme den potensielle utleieren har. Det finnes dessverre useriøse utleiere, og spesielt når det gjelder kontraktuelle forhold vil jeg anbefale å involvere profesjonell bistand.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– I et terreng med stadig større kamp om talent er min oppfatning at for mange bedrifter er sentrale, moderne og effektive kontorlokaler en «right to play», mens inspirerende, oppgavetilpassede, sosiale og multitilbuds kontorlokaler er en differensiator. Store internasjonale teknologivirksomheter investerer tungt i ansattetilbud og oppgraderte kontorlokaler og er blitt en referanse også i Norge. Unge arbeidstakere ønsker en arbeidsplass som ikke ser ut som den tradisjonelle arbeidsplassen, men som er et sted som gir energi og arbeidslyst. Så lenge A/S Norge fortsetter å gjøre det så bra som i dag så tror jeg norske virksomheter må tilpasse seg til dette idealet for å tiltrekke de beste hodene!

– Hvor i Oslo er leiemarkedet mest vibrerende for tiden?

Sentrumsmarkedet oppleves veldig sterkt om dagen. Med stadige sterkere begrensninger på bilbruk i Oslo, blir områdene med god kollektivdekning foretrukket av de fleste bransjer og virksomheter. For våre eiendommer i Møllergata har vi opplevd veldig god interesse fra leiemarkedet og vi ser en særlig etterspørsel fra teknologi- og kreative virksomheter for disse adressene. Langs kransen av byen er vi i Møller Eiendom mest opptatt av hva Skøyen er i ferd med å bli og ser at mange leietakere i denne bydelen ønsker å bli værende etter leieutløp. I tillegg vil vi slå et slag for de mer tilbaketrukne områdene opp fra Vika via Solli til deler av Frogner – selv sitter vi i en gammel kontorvilla i dette området og trives veldig godt med det!

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– WeWork har satt en referanse for hva fremtidens kontor vil være, i hvert fall i det korte bildet. Coworking med svært lav arealbruk pr. hode vil nok ikke passe for alle, men sensorikk som måler og bidrar til å forbedre alle prosesser i kontorlandskapet i kombinasjon med fargerike, kreative oppholdsarealer og møteplasser, ansattetilbud som spenner utover det vanlige, arealmessig fleksibilitet og kontorlandskap som gjør det interessant å jobbe flere steder i bygget gjennom dagen tror jeg vil appellere til de fleste. Som de fleste andre i eiendomsbransjen har betydningen av cowork-trenden blitt heftig diskutert på kontoret vårt. Vi er nysgjerrige og følger nøye med gjennom vår investering i The Creators Community og vurderinger rundt etablering av office-as-a-service konsepter i våre egne bygg.

God beliggenhet vil nok ikke gå av moten, men nye mobilitetsløsninger vil trolig flytte på det tradisjonelle lokaliseringsmønsteret. Alt dette er momenter vi tar med oss når vi vurderer nye investeringer, utbyggingsprosjekt og tilpasning av eksisterende bygg for nye leietakere.