Egil Hollund, kommunikasjonssjef i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, opplever økt vekst i regionen.

– Ser vi på den generelle trenden i næringslivet er den drevet av oppgangen i olje og gass, og dette betyr mye for oss, men også resten av landet. At denne industrien igjen er lønnsom fører til at antall ansatte har økt og at det begynner å bli mer krevende å få riktig kompetanse, sier Hollund, samtidig påpeker han at arbeidsledigheten har falt dramatisk, og ligger på 2,5 prosent – det er både lavere enn Oslo, Hordaland og Bergen og en halvering siden januar 2017.

Til tross for at handel er en usikker bransje i hele landet, ser Hollund en positiv utvikling også her.

– En generell trend innenfor handel er at ingen vet hvilken retning den går, netthandel-trenden påvirker, og det er mye usikkerhet. Likevel ser vi at handelen har gjennomgått en tøff periode, og er på vei til å normalisere seg – det er en tendens til at det går oppover. Resten av landet har ikke hatt de samme konjekturene som vi har hatt, sier han, og fremhever at også boligprisene er på vei til å stabilisere seg og har en mer positiv utvikling. Han vil likevel ikke kalle det en oppgang.

– Innenfor boligdelen av bygg og anlegg er nybygg fortsatt mest krevende, det er fortsatt færre igangsetninger, ettersom marginene er små. Det er ikke i nærheten av slik det var for 5–6 år siden, sier han.

Hollund håper ikke at de skal komme tilbake til boligprisene de hadde før finanskrisen, da det var på Oslo-nivå. Han mener Stavanger bør ligge på nivå med de andre storbyene utenfor Oslo.

– Da prisene var så høye her, begynte det å ramme oss konkurransemessig. Prisene steg ukontrollert. Det vi håper på nå er en moderat og fornuftig utvikling, som er til å leve med, ikke noe overoppheting, forklarer han.

Grunnen til at Stavanger-regionen skiller seg ut fra de andre byene er ifølge Hollund at de har en veldig stor industri.

– Andel sysselsetting i privat er større her enn de andre storbyene, i forhold til folketallet er det nesten dobbelt så mange statlige ansatte i de andre byene. Statlig andel er 7–8 prosent, og i de andre storbyene 13–20 prosent, og i Oslo er det 17 prosent statlige ansatte. Dette bidrar til at konjektursvingningene blir større her, i tillegg til den dominerende posisjonen til olje- og gassindustrien, sier han og legger til at det kun er i overkant av 6.000 helt arbeidsledige i hele fylket, per dags dato.

Få kontoreiendommer i sentrum

– De fleste innen olje og gass jobber på Forus, der er det cirka 40.000 arbeidstakere, og en ledighet på rundt 14 prosent – mulig det er lavere, men dette nærmer seg normalen. En del av dette er også relativt gamle og utrangerte lokaler, som trolig vil kreve oppdateringer, forteller han.

Derimot har det aldri vært mye ledig i Stavanger sentrum, og der er det heller ikke lett å finne noe nå, ifølge Hollund, som forklarer at bysentrum består av gamle, flotte trehus og få bygårder. Derfor er det få store bygg som har plass til større selskaper.

– Hadde det ikke vært for Forus hadde vi ikke klart å håndtere veksten innen olje- og gassindustrien. Det er vanskelig for bedrifter med mer enn 50 ansatte å finne kontorer andre steder enn der, sier han og referer til sentrumsplanene som de har jobbet med i snart syv år, der en av utfordringene er å finne arealer tett på sentrum som kan benyttes til større utbygginger.

– Det tar også mer tid og er dyrere å bygge i sentrum, enn utenfor. Kontorbygget Herbarium hørte vi om for første gang i 2008, og nå åpner nybygget med kontor og retail i oktober 2019, ler han, og viser til 2017-rapporten for bygg og anlegg der marginene er små.

– Dette har resultert i at mange prosjekter blir satt på vent, som vi tidligere har jobbet med for realisering, som fortsatt ikke er igangsatt, sier representanten fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen. De er landets største næringsforening og handelskammer, og har helt siden organisasjonen ble etablert i 1836 jobbet på vegne av sinemedlemsbedrifter for å fremme næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her.

– Bygg- og anleggsbransjen er svært aktive hos oss, blant disse de store entreprenørene, i tillegg til energibransjen. Vi diskuterer omstillingsfasen mye. Det nye nå er at hele regionen fortsatt tviholder på omstillingsfokuset til tross for oppgangen innen olje- og gass, slik at vi ikke blir like sårbare for fremtidige opp- og nedturer – samt en langsiktig nedgang som en konsekvens av det grønne skiftet. Sistnevnte er særdeles viktig, selv om vi tror olje og gass vil være en dominerende næring i landet og regionen vår i mange tiår til. Men vi vet at den totale aktiviteten vil bli mindre, uavhengig av hvor godt eller dårlig det går – vi må bli mindre oljeavhengig, forklarer han og fremhever at det har skjedd mye positivt innen fornybar energi. Han trekker frem at Stavanger-regionen er store på vannkraft, men også etter hvert vindkraft, og at de ligger strategisk godt plassert både med tanke på produksjon, eksport av og industriell utnyttelse av fornybar kraft.

Hollund viser blant annet til Green Mountain, som Smedvig står bak.

– Planene for dette datasenteret ble påbegynt for rundt ti år siden. Det krever betydelig mengder kraft og er en god mulighet til å utnytte de fortrinnene vi har, forteller han, og legger til at IT er en av bransjene som minst merket nedgangen innen olje- og gass etter 2014, selv om energibransjen har kjøpt mye kapasitet hos dem.

På spørsmål om antall nyetablerte selskaper har økt, svarer Hollund at det var en voldsom eksplosjon av gründere i 2014, 2015 og 2016, men at dette har sunket. Han understreker samtidig at disse tallene er vanskelige å lese, ettersom mange av selskapene som ble etablert for noen år tilbake var enkeltpersonforetak som solgte konsulenttjenester. Mange av disse gründerne har nå blitt fast ansatte igjen.

– Det vi ser som en typisk trend etter 2014, er at godt etablerte selskaper sprer aktiviteten sin i flere bransjer, eller innen flere nisjer, markeder og land – for nettopp å bli mindre konjunkturutsatte, sier han.

Avslutningsvis konkluderer han med at det overordnete bildet av Stavanger-regionen er positivt – noe som også bekreftes av Næringsforeningens økonomiske rapport.

– Pilene peker oppover, det er skikkelig optimisme i næringslivet, samtidig har vi et veldig fokus på at det ikke skal overopphetes, vi ønsker en mer edruelig oppgang enn det det har vært tidligere, sier Hollund.