– Vi har vurdert flere ulike alternativer for hvor vi i Bull & Co skal bo fremover. Når vi landet på Universitetsgaten 7-9 var det fordi både kvalitetene i lokalene og Entras visjoner og planer for området passer veldig godt med vår kultur, virksomhet og strategi, sier Tine Engstrøm Wærsten, Chief Operating Officer i Bull & Co Advokatfirma AS.

Universitetsgata 7–9 er 38 prosent utleid, og Bull & Co har signert en leiekontrakt på 10 år. Cushman & Wakefield Realkapital ved Maria Eriksen har vært leietakerrådgiver. 

Illustrasjon: 3D Estate

Innovasjon og tradisjon

Wærsten fremhever at Tullinkvartalet er et spennende utviklingsprosjekt som revitaliserer et sentralt byområde, og som kombinerer innovative og nyskapende bygg og bygulv, med bærekraftig gjenbruk og ivaretakelse av historiske linjer.

– I Bull & Co har vi kombinert innovasjon og tradisjon i over 150 år. Akkurat det samme som Entra gjør i dette prosjektet, sier hun.

– Området får et mangfold av aktører fra ulike bransjer og profesjoner – kompetanse- og universitetsmiljøer, teknologi, rådgivning og business. Dette ser vi som en klar fordel både med tanke på rekruttering og forretningsutvikling fremover. Entras og byggets tydelige miljøprofil er også et pluss. Vi gleder oss veldig til å flytte inn om to og et halvt år, fortsetter Wærsten.

Illustrasjon: 3D Estate

Fokus på mangfold

Tore Bakken, leder for marked og eiendomsutvikling i Entra, er svært fornøyd med å beholde en leietaker som Bull & Co.

– Vi har jobbet med Bull i lang tid, de har vært hos oss i Observatoriegata 1 i snart 15 år, og nå har behovet deres endret seg. Mange advokater er på flyttefot, og vi er glade for å kunne tilby nye og moderne lokaler hos oss, sier han.

– Historisk har advokatene valgt å etablere seg i Vika eller på Aker Brygge, men Bull tenker annerledes og i kombinasjon med alle grepene vi gjør i Tullinkvartalet, satser de på mangfold fremfor det typiske advokatmiljøet. Her finner du business, teknologi og kunnskap på samme sted. Vi redefinerer et område med fokus på mangfold, der det ikke vektes på den ene eller andre siden, men du finner mer nøytrale mennesker i ærverdige gamle bygg, dette appellerte til Bull, understreker han.

Bull & Co flytter inn når bygget står ferdig i Q3 2021. Bakken forteller at kontorene er fleksible og egner seg godt til både cellekontor og aktivitetsstyrte arbeidsplasser.

Gode synergier

– En annen fordel for advokatkontoret er at de vil sitte tett på studentene, og få mulighet til å komme i kontakt med dem på et tidlig tidspunkt. Studentene kan engasjeres under studinene, og vi har sett gode effekter av dette i blant annet Media City, der akademia og næringslivet har fått gode synergier av hverandre, sier han, og understreker at det også er positivt for det juridiske fakultet å ha næringslivet tett på.

– Både Bull & Co og Hjort, som har valgt å etablere seg her, skiller seg ut. De er med på noe nytt og følger ikke saueflokken. Dette er en bransje som også skal igjennom en stor digitaliseringsprosess, og da er det positivt å sitte tett på teknologimiljøene – det er en kjempe mulighet, avslutter Bakken.

Illustrasjon: 3D Estate