Markedet i Norge vokser, vi opplever en akselererende butikkdød og skala blir ekstremt viktig fordi leiekostnadene stiger, lønnskostnadene stiger, konkurransen øker og kundekravene øker. Det har aldri vært så vanskelig å drive butikk i Norge som i dag, men det kommer bare til å bli vanskeligere i fremtiden.

Det er en voksende interesse rundt internlogistikk og mulighetene dette kan gi spesielt på bunnlinjen for mange firmaer. Med inntreden av omnikanal har mange kjeder kastet seg på trenden uten å ta inn over seg hva det faktisk krever av integrasjoner av hovedsakelig IT-systemer, men også i hvor stor grad det utfordrer forretningsmodellen de har hatt så stor suksess med frem til i dag.

De positive nyhetene er at den økende interessen rundt logistikk er med på å drive innovasjonen slik at de selskapene som er tidlig ute og tester løsninger vil ha mulighetene til å skaffe seg betydelige konkurransefortrinn.

I dag kjennetegnes disse selskapene av å være forholdsvis unge, og de har et ekstremt fokus på den digitale kundereisen. Fordelen de sitter med er at de slipper å utfordre en etablert forretningskultur da de kan bygge selskapet fra bunnen av med intensjoner om å vokse fort.

Faresignalene

Men i takt med at netthandel modner har også kravet fra kundene vokst. Det mulighetsrommet som rene netthandlere brukte for å etablere seg kan også bli det området hvor de blir utfordret i fremtiden. Det aller meste av logistikkmarkedet i Norge er sentrert på Østlandet, og dette gjelder også for etableringen av netthandelslagre. Men for de kundene som bor alle andre steder enn på Østlandet vil dette være en ulempe.

Hvis kjeder med butikker spredd rundt i Norges rike klarer å utnytte fordelen de har med utskutte varebeholdninger i umiddelbar nærhet til forbrukerne kan de ta netthandelen til neste nivå, men dette krever en helhetlig strategisk satsning fra ledelsen.

Faresignalene har vært der en stund, men i lys av at fjoråret var det verste året med tanke på konkurser i Norge siden 2003 og at stadig flere internasjonale markeder sliter med de samme problemene som her hjemme, så blir kanskje 2019 året hvor de etablerte slår tilbake?