– Vi opplever at senteret er inne i en positiv trend. Vi kjenner oss derfor ikke helt igjen i den negative fremstillingen av handelssegmentet som vi leser om i media, sier Morten Doresius, asset manager hos Aberdeen Standard Investment.

Handelsstanden har vært gjennom noen tøffe tak, og i alle landets byer finnes det nå tomme butikklokaler. Men bildet er ifølge Doresius mye mer nyansert enn man får inntrykk av i media. I hans portefølje av handelseiendommer ligger blant annet Torvbyen i Fredrikstad, et senter de eier sammen med CityCon.
Da bussterminalen ved senteret ble lagt om fikk dette konsekvenser for deler av senteret. Besøksmønsteret endret seg, og områder som hadde vært attraktive på grunn av bussterminalen ble plutselig mindre eksponert.
– For å løse dette har vi nå tatt grep. Vi har blant annet åpnet opp arealene og gitt dem en generell oppgradering. Vi har også omrokert litt på leietakerne, slik at totalen blir bedre for alle. Resultatet er at samtlige ønsker å være med videre, og vi har derfor nylig signert rundt ti leiekontrakter, sier Doresius.

Viktige destinasjonsbutikker

Blant de som nylig har forlenget sine leieavtaler er tre konsepter som er unike for Torvbyen.
– Dette er destinasjonsbutikker som er viktige for senteret. Det er butikker som gjør at folk velger å besøke Torvbyen fremfor andre handelsdestinasjoner. At disse forlenger leieavtalene er vi veldig glade for, sier Mads Pedersen, senterleder.
Butikkene de snakker om er motebutikken Støy, som selger dameklær i det øvre prisleiet, og Presangen, som er en lokal interiør- og kjøkkenbutikk. I tillegg blir klesbutikken for herrer, Rino Hansen, med videre.
– Sistnevnte kan vise til en svært positiv utvikling med en omsetningsvekst på mellom 30 og 40 prosent, sier Doresius.
Butikker som Mestergrønn, Interoptik, Ticket, Princess, Kid Interiør og La Baguette med alle med videre. Det samme er Hennes & Mauritz som for ikke så lenge siden forlenget sin leieavtale.
– Vi er veldig glade for at samtlige er med videre, sier Doresius.

Må tilpasse seg for å overleve
Han mener utviklingen i Torvbyen viser at det også er positive tendenser i det norske handelsmarkedet.
– Handel har vært gjennom en krevende omstilling, men vi mener at bildet er mer nyansert enn man ofte får inntrykk av. For å lykkes trenger man imidlertid et tilbud som er tilpasset det markedet man er i, sier Doresius.
Senterleder Pedersen forteller at de får drahjelp av den positive utviklingen som har vært i Fredrikstad.
– Fredrikstad har hatt en veldig positiv utvikling og ble blant annet kåret til Norges mest attraktive by i 2017. Det er gjort mye riktig og denne utviklingen er Torvbyen en del av, sier Pedersen.
Han forteller at mens sentrum tilbyr kultur og bespisning, så konsentrerer de seg i hovedsak om shopping.
– Torvbyen er en del av og samarbeider godt med sentrum. Vi tilbyr handelsopplevelser, mens de tilbyr kultur og servering. Dette er en fordeling som fungerer fint, selv om vi flere ganger også har forsøkt oss på servering, men fordi dette er godt utbygd i sentrum har vi ikke lykkes, sier Pedersen.

Mer krevende enn før
Selv om senteret er inne i en positiv trend vil ikke Pedersen overdrive.
– Også vi opplever at det er mer krevende enn tidligere å få inn nye leietakere. Før var det kø av konsepter som stod i kø, slik er det ikke lenger. Derfor har også vi noen få ledige lokaler hos oss, men vi er i dialog med flere, så vi satser på at vi får fylt opp. Sammenlignet med mange andre senter er vi nok i en relativt heldig situasjon, sier Pedersen.

 

 

(Visited 813 times, 1 visits today)