De siste to årene har nordmenns netthandling på datamaskin falt med 12 prosent viser den nye statistikken Salesforce Shopping Index Q1. Til gjengjeld har den økt med 14 prosent på mobiltelefon i samme tidsrom. Data fra 500 millioner netthandlere avslører at: I år har global netthandel via mobil økt til 46 prosent. I første kvartal 2017 lå den på 32 prosent.

– Den positive veksten er basert på flere faktorer, men det er ingen tvil om at transformative teknologier som kunstig intelligens bidrar. Forskning tyder på at AI gir bedrifter fantastiske muligheter til å levere mer personlige og nyttige anbefalinger, trafikkeffektivitet og omsetningsvekst, sier Lars Grønkjær, senior regional president for Salesforce Commerce cloud i Norden.

– Men særlig interessant fra mitt ståsted er det at shoppere som fikk gode anbefalinger fra Salesforces egen kunstige intelligens, Einstein, faktisk kjøpte 26 prosent mer enn de som ikke hadde tilgang til denne. Det viser at kunstig intelligens skaper verdi for både kunder og bedrifter gjennom relevant innsikt og personlig dialog, sier han videre.

Norden over gjennomsnittet

50 prosent av all netthandel gjøres fra mobil i Norden. I første kvartal 2017 var 58 prosent av all netthandel gjort på datamaskin. I år er det bare 46 prosent, ifølge Salesforce.

Den ferske undersøkelsen deres viser at i Norge er det over tre ganger flere som handler på iPhone enn Android, og sko er noe av det vi liker å handle mest. Apples IOS står for størsteparten av verdens netthandel, men Frankrike er det eneste landet som skiller seg ut med tilnærmet jevn fordeling mellom de to plattformene. Netthandlere i Norden kjøper nå mer sko via mobilen enn noe annet. 53 prosent av alle sko solgt over nett er kjøpt fra mobiltelefon. En økning på 17 prosent på to år.

34 kroner er gjennomsnittlig verdi nordmenn legger igjen for hvert besøk i en nettbutikk. Det er en økning på cirka to kroner sammenlignet med første kvartal i fjor, viser tall fra Salesforce. Andelen netthandel fra Apples telefoner er fremdeles størst og står for 77 prosent av all nordisk netthandel. De resterende 23 prosent gjøres fra Android.  Nivået har vært likt siden første kvartal 2017.

Sammenlignet med Storbritannia

For første gang opplever Storbritannia null vekst i digital handel det siste året, og markerer seg dermed som den eneste regionen uten vekst i netthandelen. Derimot har Nordisk netthandel har økt med 25 prosent siden første kvartal i fjor og opplever verdens høyeste vekst, ifølge undersøkelsen.

 

Om undersøkelsen: 

Salesforce Shopping Index Q1 er en big data-rapport basert på statistikk samlet inn fra over 500 millioner netthandlere i første kvartal 2019. Datagrunnlaget kommer fra 1045 nettbutikker i 37 forskjellige land. Tilsammen utgjør disse til sammen 1,4 milliarder nettstedsbesøk.

(Visited 370 times, 1 visits today)