– Vi gleder oss til å flytte inn og bli en del av det innovative miljøet på Verket, sier Ola Gjessing, daglig leder Øst- Formuesforvaltning, som snart er på plass i splitter nye lokaler i Ankers Hus.

Formuesforvaltning AS er Norges største privateide rådgivnings- og forvaltningsselskap, med rundt 270 ansatte. Kontoret i Moss er i vekst og de tar nå med sine åtte ansatte og flytter inn i moderne og luftige lokaler på Verket.

– Vi har hatt en jevn vekst siden vi åpnet kontor i Moss i 2001. De siste årene har kapitalen vi har under forvaltning fra våre kunder lokalt doblet seg fra to til fire milliarder kroner. Vi tror på lokal tilstedeværelse og er opptatt av å skape en personlig relasjon mellom våre formuesforvaltere og kundene. Vi jobber helhetlig med våre kunder og gir individuell økonomisk rådgivning utover kun å anbefale investeringsprodukter. Da er det viktig å være tilgjengelig i nærmiljøet og kjenne lokalsamfunnet, sier Gjessing og legger til at de har 21 kontorer fordelt i Norge og Sverige.

Gjessing forklarer at formuene til deres kunder er skapt i mange ulike næringer og spenner fra unge gründer og entreprenører som har bygget opp solide bedrifter til familier der formuen er nedarvet gjennom flere generasjoner. Mange av kundene er entreprenører som ønsker å bidra til at flere lykkes. På vegne av sine kunder, har selskapet investert rundt to milliarder kroner i nordiske start-up miljøer siden oppstarten i 2000. Formuesforvaltning er sponsor for CWi Investor Pitch som arrangeres med jevne mellomrom på M:6 på Verket. Denne konkurransen gir gründere en unik mulighet til å presentere sin bedrift for investorer og publikum. På årets Startup Extreme på Voss, er Formuesforvaltning også en av sponsorene. Denne konferansen, som kombinerer ekstremsport med nettverksbygging, har blitt et populært møtested for både norske og utenlandske gründere og investorer.

Foretrekker bærekraftige bygg

De siste årene har stadig flere av Formuesforvaltnings lokalkontorer flyttet inn i nye, mer miljøvennlige bygg.

– Formuesforvaltning strekker seg for å finne lokaler i bærekraftige bygg. Vi jobber helhetlig med bærekraft i vår bedrift. Det gjenspeiler alt fra våre investeringsløsninger til hvilke bygg vi holder til i, forteller han.

De nye kontorene i Moss er et BREEAM-NOR bygg. BREEAM fungerer som en standard for å utøve beste praksis i forhold til bærekraftig design, og er samtidig en målestokk for en bygnings miljøytelse. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale klassifiseringsverktøyet og i Höegh Eiendom har man forpliktet seg til at alle nybygg skal sertifiseres med en miljøprofil. Det gjelder også signalbygget Ankers Hus på Verket, som i tillegg til at det er bygget etter passivhusstandard også er tilknyttet fjernvarme.

En ny og levende bydel

Höegh Eiendom har store ambisjoner når de utvikler det tidligere industriområdet til Moss Jernverk til en ny og levende bydel i sentrum av Moss. Gamle kulturminner skal tas vare på for ettertiden samtidig som området utvikles innovativt og fremtidsrettet. Noen av landets fremste arkitektmiljøer har tegnet og utviklet området på Verket i samarbeid med Höegh Eiendom.

Ankers Hus er det første næringsbygget som står ferdig på Verket, og er et naturlig midtpunkt med sine åtte etasjer sentralt plassert inntil Elveplassen i den nye bydelen. Arkitektene har hentet inspirasjon fra de gamle teglverksbyggene som sto på tomta tidligere, og dette gjenspeiler både fasaden og interiøret i Ankers Hus som har plass til over 500 ansatte.

Når Verket er ferdig utviklet, vil den nye og attraktive bydelen i Moss romme rundt 2000 nye boliger, et mangfoldig tilbud av kultur, idrett, restauranter, kontorer og butikker i tillegg til et spennende studentmiljø.

 

 

(Visited 1 096 times, 2 visits today)