Asker Tek ble ferdigstilt i desember 2017, og er et BREEAM-sertifisert kontorbygg på 16.000 kvadratmeter, med passivhus-skall og fokus på grønne mobilitetsløsninger, og fasiliteter som egen app for bygget, el-bilparkering og el-sykler til utlån. Bygget har seks etasjer sammen med tre underetasjer. På toppen av bygget er det anlagt en takterrasse med flott utsikt mot syd og vest.

Silje Strøm, markedsdirektør i Ferd Eiendom, er veldig stolt av Asker Tek og hva de har fått til både på effektivitet, fleksibilitet, miljø og den siste innsatsen de har lagt inn på grønn mobilitet.

– Leietakersammensetningen er super for byggets utforming og vi ser at dette er et spennende miljø hvor selskapene kan dra stor nytte av hverandre i et godt tilrettelagt flerbrukerbygg, sier hun.

– Vi har lagt opp til et fullservicekonsept og knyttet til oss Sodexo som leverandør for alle soft-service tjenester i bygget. For å nå våre ambisjoner om hvilken opplevelse det skal være å være leietaker i våre bygg er vi helt avhengig av at dette fungerer smidig, fortsetter hun.

Egen app

I Asker Tek er leietakerne i godt selskap av høyteknologibedrifter, slik som Askerbedriften IFS, Boehringer, Astellas, Meda, 4Subsea og Indra Navia. Evolve har et co-working space midt i bygget som tilbyr arbeidsplasser for mindre selskap, og gir større bedrifter muligheten til avlastning i vekstperioder.

I dag er det cirka 500 brukere på bygget, men det er dimensjonert for 800.

Det er fortsatt et ledig areal på cirka 2.500 kvadratmeter, som kan inndeles i inntil tre leieforhold med fleksible og effektive kontorløsninger.

– For de siste leietakerne er det mulig å velge utforming, vi har et rålokale pluss, og de kan definere hvordan de vil ha arealet. Vi bistår med interiørarkitekt, som mange har takket ja til.  Noen velger også og ha sin egen internasjonale retningslinje, sier Thorbjørn Barrett Sele, prosjektdirektør Ferd Eiendom.

– Et leieforhold her inkluderer også fellesfunksjoner som bedriftsrestaurant, cafe, velutstyrt treningsrom, garderober, takterrasse, gasspeiser, sykkeldusj, felles møterom med plass til 50 personer, videokonferanserom og en egen app som betjener tilbudet i bygget. Appen er tilpasset Asker Teks logo og profil, og tilhører bygget, fortsetter Sele.

 Først i Norge

AskerTek blir første bygg i Norge med elektriske sykkeldeling med trådløs ladning. Elsyklene trenger ikke ladekabel men lades induktivt ved at sykkelen står inntil ladepunktet.

– Nye leietakere er opptatt av at det er tilrettelagt for sykling. Ved å tilby utlån av elsykler håper vi å få enda flere til å sykle. Halvparten av bilturene er under 5 km – og for så korte turer bør 5-10 minutter med elsykkel være attraktivt alternativ, sier han.

Elsyklene kan lånes gratis via en mobil app. På appen kan brukerne se antallet ledige elsykler utenfor inngangen, og låse opp elsykkelens to ulike låser. Når brukeren er ferdig med lånet skyves elykkelens hjul inn i stativet. Stasjonen låser automatisk sykkelen og starter ladingen.

Løsningen er verdens første trådløse ladestasjon for elsykler – og leveres av norske Maaslev.

– Den nære beliggenheten til Asker sentrum og kommunikasjonsknutepunktet med tog/ flytog gir dette prosjektet et meget godt utgangspunkt som kontorbygg, mener Sele, som er glad for å se at elsyklene blir brukt til korte turer til Asker Sentrum.

Nordisk design

Jostein Rønsen, er arkitekten bak Asker Tek, som er byggetrinn tre på Kraglund. Han har også stått for de andre byggene som fremstår med variasjon både i høyde og arkitektonisk uttrykk. Interiørarkitekt er Anne Ruth Flåte.

– Alt er gjennomtenkt, så der det er ulikheter skal det være det. Vi har spilt videre på de gode erfaringene vi har fra de to andre prosjektene. Samtidig som det har vært viktig at dette er et bygg med egen identitet, og ikke bygget ved siden av, men med sin egen grønne identitet og logo som stikker seg ut, forklarer han, og understreker at det var avgjørende for arkitekten å skape et lyst nordisk design. Tre er blant annet et tema som går igjen i folieringen og oppover i vindusstrukturen.

– Kantine har et lyst og luftig uttrykk, overdekket av et nedsenket glasstak. Med smalere vinduer nede, så øker de i størrelse oppover, forklarer Strøm, og Sele skyter inn at han er glad for at møteromssenterne, som ligger i tilknytning til kantinene blir benyttet hyppig.

– Felles møterom supplerer de eksklusive arealene og i dette bygget er de fullfasilitert, fleksible og med gjennomgående stilen henger alt sammen. Vi har en rød tråd gjennom hele bygget, forklarer han.

Ferd Eiendom har også betjent resepsjon som ivaretar alle byggets fellesfasiliteter for samtlige leietakere.

Grønt lån

Både Strøm og Sele er svært positive til bygget, og er stolte av at de har signert en låneavtale om grønn finansiering av bygget.

– Grønn finansiering er knyttet opp mot utvalgte miljøkriterier med sikte på å redusere miljøpåvirkning for eiendelen eller aktiviteten som finansieres, forklarer Strøm.

For grønn finansiering stilles det tydelige krav til anvendelse av midlene, evaluering av den faktiske eiendelen/aktiviteten (miljøsertifisering) som finansieres og rapportering for å kvalitetssikre at eiendelen/aktiviteten tilfredsstiller kravene for en grønn eiendel/aktivitet.

– Vi i Ferd Eiendom har stort fokus på bærekraft i våre prosjekter og Asker Tek er et fremtidsrettet kontorbygg som understreker dette. Siden vi har hatt et godt samarbeid med Handelsbanken, om byggelånsfinansiering, gjennom hele byggeprosessen var det naturlig å gå i dialog om muligheten for å etablere en grønn langsiktig finansiering for Asker Tek. Vi er godt fornøyd med at Asker Tek tilfredsstiller de miljøkriteriene som kreves for å etablere en grønn finansiering, uttaler Sigmund Olav Lie, økonomi- og finanssjef i Ferd Eiendom.

(Visited 385 times, 1 visits today)