Klimaaktivist, Greta Thunberg, har klart å engasjere tusenvis av mennesker på under ett år. 16-åringen ble kjent i fjor da hun streiket hver fredag for at Sverige skulle oppfylle Parisavtalen, utenfor Riksdagshuset i Stockholm. Nylig inspirerte hun 40.000 skoleelever i Norge til å streike, hun har mottatt den internasjonale miljøprisen Rachel Carson-prisen og er nå nominert til Nobels fredspris for 2019. Dette er starten på et skifte – tror jeg. Hvor de unge tar mer avstand fra forbrukersamfunnet. Mens foreldrene fortsetter å hige etter luksuriøse biler, merkeklær og annet som utad kan fortelle hvor «vellykkede» de er. Det er ganske ironisk i grunn at barna har skjønt at dette ikke er svaret på lykke, eller i hvert fall at de ikke er villige til å betale prisen, nemlig store klimaendringer som kan gi alvorlige konsekvenser for mennesker og naturen.

Om få år er mange av disse ungdommene ute i arbeidslivet, og jeg er ganske sikker på at de vil stille helt andre krav til bygget de sitter i, og arbeidsplassen sin. Nicolai Riise, administrerende direktør i MAD Arkitekter, har uttalt at enkelte gårdeiere på sikt vil «brenne inne» med nybyggene sine, og det neste kontoret deres skal ikke være et nybygg. Optimalt ønsker han å flytte inn i et gjenbrukerbygg, som vil si at alt av materialer er fra gjenbruk. Samtidig vet vi at rundt 16.000 europeere dør hvert år som følge av støy og luftforurensning ifølge CBRE, og byene våre fortettes stadig mer.

Lik det eller ei, men ferden mot et mer klimavennlig samfunn har startet. Selv har jeg fått en helt annen bevisstgjøring rundt miljø, et større ønske om å ta vare på naturen, menneskene og dyrene. Jeg har blitt mer opptatt av hvor maten kommer fra og har et større ønske om å spise mer vegansk, kjøpe mindre klær – helst av bedre kvalitet eller gjenbruk. Tidligere tenkte jeg aldri på plastbruk, jeg hadde ikke en gang et bevisst forhold til hva jeg kjøpte, det er har endret seg. Dette gjelder ikke kun meg, og godt er det. Vi ser at enkelte gårdeiere (det burde vært mange flere) tar tak, at flere bedriftsrestauranter satser på et beredere utvalg av vegetarmat, det er ikke lenger slik at alle de gamle møblene kastes hver gang en bedrift flytter, det å benytte kollektivt, gå eller å sykle til jobb er nå normalen fremfor å kjøre bil.

Sammen med Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har Enova utviklet en ny veileder for bedrifter og offentlige aktører som skal ut på leiemarkedet. Målet med veilederen er å få flere leietakere til å verdsette energi- og klimakvaliteter når de er på jakt etter nye lokaler. Dette er kun starten. Vær en bedrift som henger med i tiden, ta ansvar, ligg noen steg foran, og still krav til gårdeieren og bygget du skal inn i – lokalene du velger kan være med på å heve miljøstandarden.

(Visited 225 times, 1 visits today)