Spesialgrossisten skal inn i Bulk Infrastructure AS sitt nyervervede bygg på i Koppholen 5 ved Forus i Stavanger. Overtakelse skjedde 1. april i år, to måneder etter at bygget ble ledig etter Rema Distribusjon AS flyttet ut av lokalene.

– Spesialgrossisten skal drifte verdikjeden for lokalmat fra produsent til forbruker i Rogaland, med et konstant fokus på optimalisering i alle ledd for å kunne utløse synergier som kan omsettes til økt konkurransekraft. Innflytting til Bulk sine lokaler vil sette oss i stand til å tilfredsstille våre kunders krav og forventninger til oss som en fremtidsrettet grossist på lokal mat. Vår ambisjon er å bidra til å fremme den lokale matkulturen i Rogaland og vi vil i effektive lokaler øke den totale verdiskapningen for våre leverandører og kunder, sier styreleder i Spesialgrossisten, Ossie Nordgreen.

Inntreden i Stavanger-regionen

– Vår inntreden i Stavanger-regionen har så langt vært en positiv opplevelse. Vi har sterk tro på muligheter for alle våre forretningsområder i tilknytning til Koppholen/Forus og regionen totalt sett, sier Jon Gravråk, CEO i Bulk Infrastructure AS.

Bulk Infrastructure sikret seg det 11 700 kvm store bygget med fryse-, kjøle- og tørrlager tidligere i år. Eiendommen har meget god infrastruktur, en sentral beliggenhet på Forus Vest, og er et moderne og attraktivt næringsområde bestående av kombinasjonseiendommer og nyere kontorbygninger. Selskapet ser store muligheter for bygget på tvers av alle sine virksomhetsområder.

– Vi ser frem til samarbeidet med Spesialgrossisten AS og håper å skape flere nye partnerrelasjoner i Stavanger innen industriell eiendom, men også innen fibernettverk og datasenter, sier han.

(Visited 370 times, 1 visits today)