– CBD markedet er preget av veldig lav ledighet og lite nybyggingsaktivitet. En utleiegrad på 75 % med 2,5 år til ferdigstillelse er langt over vår forventning, sier Anders Ombudstvedt, som er prosjektsjef for kommersiell utvikling i VIA.

Kontakten går over 10 år og Swedbank Norge flytter inn i 6.- og 7. etasje i den nordlige delen av bygget med et areal på totalt 5.200 kvadratmeter.

– At VIA har vært et miljøprosjekt fra riving til oppbygging og drift, sertifiseres med den strenge miljøsertifiseringen BREEAM Excellent og har et fullservice-tilbud til sine leietagere ble tungtveiende argumenter i valget om våre fremtidige lokaler, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Swedbank Norge.

I tillegg til at bygget får grønne tak, solceller og energibrønner i fjellgrunnen, blir det en stor sykkelparkering, el-bilpool og et treningsrom tilgjengelig for leietagerne, samt 10.000 kvadratmeter kommersielle arealer.

– Vi jobber aktivt med å redusere vår miljøpåvirkning og satser samtidig på å styrke vårt tilbud innen bærekraftige finansieringsløsninger slik at våre kunder kan gjøre det samme. I VIA ligger alt til rette for at vi kan fortsette dette arbeidet, og byggets tilbud gir oss muligheten til å tilby våre medarbeidere den fleksibiliteten og balansen de trenger i arbeidshverdagen, sier Lunde Bakker.

En tøff konkurranse

VIA eies og drives av Storebrand og Aspelin Ramm som eier 50 prosent hver.

– Vi setter stor pris på at Swedbank har vist tillitt til oss. Det har vært en tøff konkurranse med flere gode tilbydere og vi opplevde at VIAs miljøprofil til slutt veide tungt i beslutningsprosessen. Vi skal nå gjøre vårt ytterste for finne gode løsninger som svarer til Swedbanks forventninger i tiden frem til innflytting og i leieperioden, avslutter Ombudstvedt.