NæringsEiendom tok en prat med Gudmund Harlem, partner og leder for utleie i Newsec AS.

– Hvilke trender ser du i kontorleiemarkedet?

– Leietagers behov har endret seg mye de siste årene. Bedrifter evaluerer derfor stadig hvilke løsninger for kontoret som passer best for arbeidet og produktiviteten hos sine ansatte, samtidig som det fokuseres på kostnadene. Utover de tradisjonelle store lokalene på lange leiekontrakter, der leietaker typisk er større bedrifter som ønsker forutsigbarhet, er det kommet en rekke ulike konsepter med ulike løsninger og egenskaper, tilpasset bedrifter og enkeltpersoner. Vi tror derfor ikke konseptet kontor vil forsvinne, men heller fortsette å utvikles framover.

En ny generasjon, milleniumsarbeiderne, har skapt nye behov til kontorlokaler gjennom måten de arbeider eller ønsker å arbeide på. Selvstendige næringsdrivende og frilansere har de siste årene utgjort en stor økning av arbeidsstyrken globalt. Sammen med mennesker som reiser mye i forbindelse med arbeidet sitt er det derfor blitt et økende fokus på lett tilgjengelige og fleksible kontorlokaler. Det har oppstått en rekke konsepter for å prøve å tilfredsstille disse behovene.

For disse konseptene står tilrettelegging for nettverksbygging og kunnskapsutveksling, i tillegg til fleksible arbeidsplasser, i fokus. Parallelt med å tilby arbeidsplasser som er lett tilgjengelig og økonomisk gunstig, prioriteres sosialt og faglig miljø for å fange interessen til og å være attraktiv hos potensielle leietakere.

– Hva er et smartbygg?

Begrepet smarte bygg er nok bare i sin spede begynnelse og man vil i stadig større grad ta i bruk teknologi for å gjøre byggene mer effektive, tryggere og ikke minst bedre for brukerne. Fremover kommer man til å se at brukerne i langt større grad vil bli knyttet mye tettere opp mot byggene og dets funksjoner. Nøkkelen vil være å få en større forståelse og involvering av sluttbruker og i tett samarbeid utforske mulighetsrommet som ny teknologi nå kan tilby.

Bedre og mer intelligente bygg vil kunne gi lavere drifts- og forvaltningskostnader, men også mer verdiskapende bygg derunder høyere leiepriser og til syvende og sist vil de også være mer attraktive hos potensielle leietakere og kjøpere.