Statsbygg har inngått to kontrakter med det norske selskapet Rom for Flere om å levere møbler, hyller og skap til kontordelen av det nye Nasjonalmuseet. Kontraktene har en verdi på rundt 15 millioner kroner.

Aldri før har en anbudskonkurranse hatt strengere krav til dokumentasjon av etisk handel i et Statsbygg-prosjekt.

– Krav til etisk handel ligger inne som kontrakts bestemmelser i alle kontrakter der Statsbygg vurderer risikoen for brudd på menneskerettigheter som vesentlig. I denne konkurransen skjerpet vi kravene ytterligere. For i hele tatt å kunne kvalifisere seg til konkurransen måtte leverandørene dokumentere at de var i stand til å etterleve kontrakts bestemmelsene, sier Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør i Statsbygg.

Organisasjonen Initiativ for etisk handel er en av flere aktører som kategoriserer møbler som et høyrisikoprodukt. For selv om møbelproduksjon foregår i nordiske og europeiske land, varierer det hvor materialene hentes fra. Ifølge dem kommer mange av materialene som benyttes i møbelproduksjon fra land hvor det oftere skjer brudd på menneskerettigheter. Og ettersom leverandørkjeder ofte er komplekse er det vanskelig å kontrollere om arbeidet som foregår i hvert enkelt ledd er etisk forsvarlig.

– Med denne typen kvalifikasjonskrav må vår leverandør før vi inngår kontrakt bevise for oss at de har et system for å videreføre etiske krav til sine leverandører. I dette inngår å vise hvordan de vil arbeide med leverandørene for å forhindre, avdekke og hjelpe ved brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. På denne måten kommer vi tidligere på banen og minimerer sjansen for å bli negativt overrasket senere i prosessen. Vi vil helt klart bruke slike kvalifikasjonskrav for etiske handel mer framover, sier Lyssand Sandberg.

Glad for strenge krav

Daglig Leder i Rom for Flere Oslo, Terje Kristiansen, er glad for at Statsbygg har stilt strenge krav til leverandørkjeden.

– Det gjør at vi kan bidra til bærekraftige og etisk forsvarlige produkter til nye Nasjonalmuseet. Dette rimer også godt med vårt medlemskap i FNs «Global Compact» og våre interne bærekraftmål, sier Kristiansen.

De signerte kontraktene er en del av brukerutstyrsprosjektet for det nye Nasjonalmuseet, som Statsbygg er ansvarlig for. Interiørarkitektene i Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum er Cadi + Kaels.

Selskapet har det siste året vunnet store kontrakter til kunder som: Vinmonopolet, IBM, Helsedirektoratet, Aker Solution, Microsoft og nå nye Nasjonalmuseet.

 

(Visited 677 times, 1 visits today)