– Vi valgte Valle View fordi det er et bygg som gir oss nødvendig fleksibilitet, og gode kontorløsninger for våre ansatte. God tilgang til offentlig kommunikasjon var også viktig når vi nå skal ut av sentrum, sier Frode Forfang, UDI-direktør.

NCC starter opp byggearbeidene 1. kvartal og Valle View vil være klar for innflytting i slutten av 4. kvartal 2020.

– Med en viktig samfunnsaktør som UDI som leietaker i Valle View, blir Valle et stadig sterkere kontorområde. Vi opplever økt etterspørsel fra leietakere og gleder oss til den videre utviklingen av de neste fasene, sier Thomas Dahle, administrerende direktør i NCC Property Development AS.
Kontorbygget Valle View på cirka 22.000 kvadratmeter er designet av Lund & Slaatto Arkitekter. Det planlegges miljøsertifisert til BREEAM NOR Excellent.

Fire kontorbygg

NCCs utviklingsprosjekt på Valle består av fire planlagte kontorbygg, hvorav det første prosjektet, Valle Wood, ferdigstilles våren 2019. Valle View planlegges ferdigstilt i slutten av 4. kvartal 2020. NCC kan utvikle totalt 60.000 kvadratmeter kontorlokaler her. Valleområdet er gradvis blitt utviklet til en attraktiv bydel med arbeidsplasser, et godt servicetilbud og nye boliger.

 

 

 

 

(Visited 1 062 times, 1 visits today)