Prosjekt Majorstuen i Trikkeprogrammet er i gang. Øvre del av Bogstadveien mellom Kirkeveien og Sorgenfrigata er stengt for biltrafikk. Bilister må velge alternativ kjørerute og trikken har fått endret kjøremønster. I tillegg til stengningen av den øvre delen av Bogstadveien, stenges Jacob Aalls gate og Neuberggata for gjennomkjøringstrafikk for biler mellom Majorstuveien og Bogstadveien.

– Vi er veldig positive til at den øvre del av Bogstadveien skal rustes opp. Trikkeholdeplassen i Majorstuekrysset skal flyttes inn i Bogstadveien, noe som vi tror vil skape mer liv der, sier J. Andreas Melander, daglig leder i Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening.

Anleggsarbeidet skal utbedre infrastruktur og sikre bedre fremkommelighet og sikkerhet for trikken ved å legge nytt trikkespor, nytt vendespor og oppgradert kontaktledningsanlegg. Bogstadveien får nye holdeplasser og oppgradert standard, og i tillegg skal Vann- og avløpsetaten skifte ut over 100 år gamle rør i Bogstadveien og gjennom krysset ved Kirkeveien og Sorgenfrigata. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2020.

– I tillegg håper vi at Bymiljøetaten vil bidra med granitt på fortauene som de allerede gjør i Storgata og i Thorvald Meyersgate, slik at vi får til et spleiselag med gårdeierne på varme i fortau. Dette har vi fått til i resten av Bogstadveien og Hegdehaugsveien, men mangler den øverste delen av Bogstadveien og Valkyriegaten, sier Melander.

Byggearbeidene er delt i tre faser
Første fase av Majorstuen-prosjektet varer frem til oktober 2019. Deretter planlegger Sporveien en vinterpause, der Bogstadveien vil bli åpnet for biltrafikk. Andre fase av prosjektet starter fra mai 2020, og da vil kryssene mot Kirkeveien og Valkyriegata bli påvirket. De mest kritiske delene av arbeidet legges til skoleferien 2020 for å påvirke færrest mulig. I siste fase tre av prosjektet høsten 2020 vil også Valkyriegata bli stengt for biltrafikk.

På spørsmål om hvordan oppgraderingen av trikkesporet vil påvirke handelen svarer Melander: – Klart det blir problemer i byggeperioden, men med tilgjengelighet for bilende kunder igjennom Majorstuveien og Valkyriegaten skal dette gå bra.

Etterlyser mer samarbeid

Næringspolitisk direktør Jon Anders Henriksen i Oslo handelstandsforening er ikke voldsomt begeistret for det han ser i sentrumsgatene nå om dagen.

– Vi vet at byen har et kontinuerlig vedlikeholdsbehov, men enhver slik prosess er en ulempe for alle aktører. Derfor etterlyser vi at kommunen planlegger store prosjekter bedre. Arbeidet med Bogstadveien nå kunne fint vært gjort da gata var stengt forrige gang fra 2010-2015, sier han.

Henriksen understreker at det som nå skjer er brutalt for aktørene.

– Stabilitet er avgjørende for enhver handelsgate, og da må slike prosjekter gjøres grundig slik at vi slipper graving på 30 år. Faren er stor for at kundene går lei av stadig endrede bevegelsesmønstre som igjen skaper usikkerhet, påpeker han og frykter dette føre til at kundene venner seg til å handle andre steder.

– Risikoen for det er åpenbar og vi har sett det før. På alle kanter i Oslo og Akershus ligger kjøpesentre med god tilgjengelighet og parkering. Når folk først begynner å dra dit kan handlemønsteret i sentrum raskt bli endret. Å reåpne handlegater er en svært krevende prosess for våre medlemmer, sier Henriksen og peker på at Majorstuten og Bogstadveien står foran mye graving i årene som kommer.

– Snart begynner de med Fornebubanen og Majorstulokket. I tillegg til et nytt handlesenter på Valkyrie plass, er det også private renoveringer av bygårder her og der. Mange kunder vil vende tilbake til Bogstadveien, andre steder i byen kan lange perioder med stengt gate være en større risiko, sier han.

– Som hvor da?

– For eksempel Therese gate og Prinsens gate. Og nå står også Storgata og Thorvald Meyers gate for tur. Det tar tid å skape levende handelsgater med byliv, og politikerne tar grundig feil hvis de tror det kommer av seg selv etter lange perioder med store endringer. En by som vokser må bygges riktig og med god koordinering. Man må ta område for område og gjøre jobben skikkelig en gang for alle basert blant annet på solid kommunikasjon med handelsstanden. Kommunen må bli flinkere til å ta deres problemer på alvor, det har de ikke gjort så mye før. At handel blir dyttet over til Akershus på grunn av dårlig tilgjengelighet i vårt sentrum er ikke bra, sier Henriksen.

Dårlig respons

Han er også oppgitt over det han kaller dårlig respons fra rådhuset.

– Slike graveprosjekter har vi vært gjennom mange ganger før med byråd etter byråd uansett politisk farge. Vi opplever at den politiske ledelsen ikke klarer å ta vare på byens liv i disse omstillingsfasene. De må invitere aktørene slik at vi kan finne et felles rammeverk, og gjerne bidra med penger, slik at vi sammen får et knippe verktøy for å sikre så mye byliv som mulig i slike faser. Det handler om markedsføring, kutte byggetid, bidra til julegater og markedsgater, og selvsagt gjøre all jobb ferdig når gatene først er gravd opp, påpeker Henriksen.

(Visited 1 577 times, 1 visits today)