Grunn er ofte utdaterte konsepter, prispress og for høye kostnader. Årsakene til prispress kan i stor grad tilskrives økende bransje- og kanalglidning, endret kundeatferd og overgangen til et transparent globalt marked.

Tall for alle aksjeselskaper innen handel i Norge viser at andelen svært lønnsomme norske kjedebutikker er stabil på rundt 10%, mens 67% av aksjeselskapene leverte driftsmarginer under 5%. Hele 30% driver med negative driftsmarginer.

I tillegg til at netthandelen er i sterk vekst, har omsetningen i fysiske butikker nærmest stagnert. Innenfor eiendomsmarkedet er det mye fokus på hva man skal gjøre medden relativt høye andelen kjøpesentre pr. hode i Norgei lys av den ventedekjøpesenterdøden som man ser brer om seg i USA. Når i tillegg kostnadene for butikklokaler utgjør i gjennomsnitt 15% av omsetningen for fysiske butikker, er det mange som frykter den dagen hvor omsetningen ikke dekker driftskostnadene. Til sammenligning er lagerkostnaden for en netthandler i snitt 1% av omsetningen.

Vi ser at de som tar store markedsandeler i dag har en helt annen tilnærming til markedet enn de tradisjonelle norske aktørene som ikke har tatt inn over seg de endringene som skjer rundt seg. Spesialbutikker og butikker med vekt på bredt vareutvalg er markeder med vekstpotensiale, men her ligger også utfordringen for mange aktører.

Det å finne det perfekte skjæringspunktet mellom å ha nok varer tilgjengelige på lager slik at man ikke taper et salg, samtidig som man ikke binder opp kapitalen i varer som ikke blir solgt er en øvelse som har blitt eksponentielt vanskeligere i takt med at netthandelsandelen vokser.

De aller fleste butikkjedene vil ikke merke denne utfordringen før netthandelen nærmer seg 10% av totalomsetningen, men da er det ofte en komplisert og smertefull operasjon som må til for å løse problemet.