– Etter mange år med svak etterspørselsvekst ser vi at den tiltar. Samtidig fortsetter trenden der leietakerne velger arealeffektive løsninger når de flytter til nye kontorlokaler. Også flere mindre leietakere arealeffektiviserer når de flytter på seg. Stadig flere små- og mellomstore bedrifter leier hos coworking-aktører, og bruker dermed færre kvadratmeter per ansatt enn tidligere. Tilbydere av fleksibelt kontorareal fortsetter å etablere seg og konkurransen tiltar, sier han.

Kontorledigheten har på bakgrunn av disse faktorene falt mer enn ventet ifølge Foss, som forteller at vekstprognosene for kontorleieprisene for 2019 er tatt opp til fem prosent for hele Oslo sett under ett.

– I tillegg ferdigstilles det kun 90.000 m2 kontorbygg i år er, hvor ¼ ikke er utleid. Først fra 2020 øker ferdigstillelsen av nybygg, og da venter vi også at leieprisveksten vil falle, sier han.

Stor interesse for sentrum

Interessen for kontorlokaler i sentrum er jevnt høy, rundt syv av ti leietakere som er på søk etter nye lokaler oppgir sentrum som et aktuelt område. I CBD, sentrum og Bjørvika er det svært lav kontorledighet og lite nybygging.

– Vi venter en vekst på inntil 9 prosent for disse områdene i 2019. I flere av områdene utenfor sentrum er det tiltakende nybygging og relativt mange prosjekterte nybygg tilgjengelig, noe som utvilsomt legger en demper på leieprisveksten. Spesielt høy nybyggingsaktivitet ser vi i Økern-området og Bryn/Helsfyr, og flere av de store leietakerne som har utløp de nærmeste par årene har landet sine leiekontrakter her, sier Foss og påpeker at det fortsatt er mye ledig areal som skal fylles i bygg som er under oppføring.

– Det er mange nye kontorprosjekter som konkurrerer om et begrenset antall leietakere. Den sterke konkurransen om leietakerne har resultert i en flat utvikling i leieprisene for store lokaler i randsonen, og vi venter at denne utviklingen vil vedvare i årene fremover.

– Hva er dine beste tips til leietaker?

– Som rådgiver som kun representer gårdeiere, ser vi ofte at leietakere dessverre ikke har gjort en grundig nok foranalyse før de går i markedet. En prosjektgruppe som skal ivareta søkeprosessen bør etableres på et tidlig stadium. Det er viktig å få forankret internt et mandat om preferert geografisk område (r), størrelsen på lokalene som tar hensyn til selskapets fremtidige organisering, hvilken profil selskapet ønsker å ha og ikke minst økonomiske rammer. Har selskapet utenlandske eiere, sørg for at de er involvert og få aksept for rammene. Alt for ofte så ser vi at leietakere har brede geografiske søk og vage spesifikasjoner, i den hensikt å favne over mest mulig. Husk at alle meglere og gårdeiere bruker mye tid og ikke minst penger på å gjøre sitt objekt mest mulig attraktivt for leietaker. Unødig bruk av andre menneskers tid og penger er en uting som man burde ha et mer bevisst forhold til når man starter søkeprosessen. Har du et klart definert søk så vil du få mye bedre besvarelser, da gårdeier anser sannsynligheten til å vinne frem som større. Det er veldig sjelden nødvendig å ha for eksempel et geografisk nedslagsfelt i aksen fra Lysaker via Bjørvika til Bryn/Helsfyr. Et selskap vet i 99 % av tilfellene hvor de ønsker å flytte hensyntatt de ansattes reisevei, servicetilbud og økonomiske rammer.

 

 

(Visited 952 times, 1 visits today)