I første kvartal 2019 vil bemanningen øke i alle ni sektorer, og i fire av fem regioner, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

– Jakten på talentene står øverst på listen over strategiske prioriteringer i mange norske virksomheter. Arbeidsgivere over hele landet identifiserer kunnskapsgap og gjør endringer i rekrutteringsstrategiene sine som følge av dette, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Norske arbeidsgivere forventer å ansette flere i første kvartal 2019, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +5 %. Sammenlignet med forrige kvartal er bemanningsutsiktene uendret.

– Virksomhetene i Norges Banks regionale nettverk sa i høst at de ventet økende aktivitet de neste to kvartalene. Våre tall indikerer nå at mange av disse arbeidsgiverne planlegger å bære denne veksten med å oppdatere og videreutvikle kompetansen blant sine eksisterende ansatte, heller enn å øke bemanningen, sier Brath.

Syv prosent av arbeidsgiverne planlegger å ansette flere og tre prosent planlegger å nedbemanne. 86 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken som den er, en økning på seks prosentpoeng siden i fjor på samme tid.

Høyest optimisme i olje og gass

Arbeidsgiverne i olje og gass-sektoren har de mest optimistiske utsiktene av alle sektorene i undersøkelsen. Bransjen rapporterer netto bemanningsutsikter på +17 %, en økning på fem prosentpoeng fra Q4 2018 og seks prosentpoeng fra Q1 2018.

– Investeringsanslagene i bransjen har økt de siste kvartalene, og aktiviteten er ventet å ta seg opp i 2019. Det resulterer i planlagte oppbemanninger, sier Brath.

Optimismen ser også ut til å fortsette i kraftsektoren, med bemanningsutsikter på +10 %. Industrisektoren venter lignende utsikter. Bygg- og anleggssektoren og hotell- og varehandelssektoren, har sterke bemanningsutsikter på henholdsvis +9 % og +8 %. Offentlig sektor og transport-, lager- og logistikk ser den svakeste utviklingen, med en netto sysselsettingsvekst på to prosent. Arbeidsgivere i denne sektoren rapporterer en nedgang på fire og ti prosentpoeng sammenlignet med tidligere kvartal og første kvartal av 2018.

 Aktiviteten i Oslo-området faller

Utsiktene for Q1 2019 er optimistiske i fire av fem regioner. De sterkeste ansettelsesplanene er på Østlandet utenom Oslo, med netto bemanningsutsikter på syv prosent. Dette er uendret fra 4Q 2018, men seks prosentpoeng svakere enn i Q1 2018. I ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer står det at ansettelsesplanene i fire av fem regioner svekkes sammenlignet med Q1 2018. Arbeidsgivere i Oslo-området ser ut til å stramme inn mest, og melder om de første negative utsiktene på tre år. I hovedstadsområdet er bemanningsutsiktene minus to prosent, en nedgang på to prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og 14 prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal i fjor.

– Bank- og finans og bygg- og anleggsbransjen er viktige bidragsytere for sysselsettingen i Oslo-området. Begge disse sektorene melder om en avdemping i ansettelsestakten, og det kan være grunnen til nedkjølingen vi ser i hovedstaden, sier Brath.

Store selskaper er mest optimistiske

– Arbeidsgivere i alle fire bedriftsstørrelser rapporterer om oppbemanninger gjennom Q1 2019. Mest optimistiske er store arbeidsgivere (over 250 ansatte), med netto bemanningsutsikter 23 prosent. Det er dobbelt så høyt som første kvartal i fjor. Små (50-100) og mellomstore (100-250) selskaper melder også om sterke utsikter på henholdsvis 10 og 11 prosent, mens selskaper med mindre enn 50 ansatte har netto bemanningsutsikter på forsiktige +1 %, står det i rapporten.