– Det er flere store og spennende kontorprosjekter planlagt de neste årene i Drammen. Nye byggehøyder gir et økt mulighetsrom for regningssvarende utvikling og fortetning rundt kollektive knutepunkter i byen. Det pågår blant annet en storstilt områdeutvikling nær jernbanestasjonen på Strømsø sier, Sverre Broder Lund, rådgiver utleie i Malling og Co Drammen.

Nå utvikler for eksempel Bane NOR Eiendom, i samarbeid med arkitektfirmaet NSW og Malling & Co et kontorbygg rett ved togstasjonen i Drammen. Bygget har fått navnet Drammen stasjon Business Center (DBC). DBC står ferdig 1. februar 2020, og skal Breeam-NOR sertifiseres Very Good samt holde en passivhus-standard. Per dags dato er cirka 3.700 kvadratmeter av de totalt 13.000 kvadratmeter utleid til Statens Vegvesen.

Fellesområdene er nøye planlagt med sosiale soner, kaffebar, resepsjon med servicedesk, bedriftsrestaurant, treningsrom i toppetasjen og en stor felles takterrasse i 9. etasje med mer.

Et fremtidsrettet næringsbygg

– Vi har nylig signert en avtale med ISS som skal drifte servicefunksjonene. Leietakerne og byggets bruker vil ivaretas gjennom hele dagen. Gjennom en egen app kan de blant annet bestille kaffe som står klar når du kommer på jobb eller overtidsmat, alt ligger klart for å gjøre arbeidsdagen enklere for de ansatte, forteller han.

Ifølge Lund blir dette et av Drammens nye prestisjeprosjekt, som vil møte dagens krav fra næringslivet.

– Drammen har gjennomgått en betydelig oppgradering, DBC representerer denne satsingen. Det er et fremtidsrettet næringsbygg med en av de mest sentrale beliggenhetene i Drammen by. Området langs jernbanestasjonen er et av de viktigste kollektivknutepunktene utenfor

Oslo. Og nå skal området videreutvikles til et multifunksjonelt byområde med enda høyere tetthet og en mengde funksjoner. I tillegg har bygget nydelig utsikt over Drammenselven og byen forøvrig, sier han.

Som nabo til DBC kommer Quality River Station Hotel med cirka 250 rom og konferansekapasitet med kapasitet til cirka 5 – 600 personer. Det legges opp til at leietakere i DBC vil få mulighet til å kunne inngå avtaler ved behov for større kurs-, konferanse- og møteromsarealer ved hotellet.

Ett sentralt bygg i by-veven

Torgeir Vraas Plass 5, er et annet prosjekt verdt å nevne. Christensen Eiendom utvikler også et nytt prosjekt på Strømsø. Det prosjekterte bygget er på 10 etasjer, og har høye miljø- og arkitektoniske ambisjoner. Det er forventet ferdigstilt første halvdel 2021. Næringsbygget vil fremstå som ett sentralt bygg i by-veven, og er ett ledd i sentrumsløftet på Strømsø Torg samt fortetningen rundt Drammen Jernbanestasjon. Ved ferdigstillelse vil bygget på rundt 8.000 kvadratmeter kunne inneholde opp mot 600 arbeidsplasser.

Ticon Eiendom planlegger et nybyggprosjekt på rundt 4.500 kvadratmeter i

C.O. Lundsgate 56, på Strømsø ved Bangeløkka. Bygget har en forventet ferdigstillelse 2. halvår 2020.

– Ja, vi satser videre på de områder vi eier på Bangeløkka. Nå er det C. O. Lunds gate 56 som står for tur, der vi skal reise et fire etasjers bygg som egner seg både for kontorer og handelsvirksomhet, sier Asgeir K. Svendsen, direktør for næringseiendommer i Ticon.

Union Eiendomsutvikling i samarbeid med Lund + Slaatto Arkitekter, utvikler Portalen, som er et annet interessant prosjekt. Dette blir et energieffektivt og moderne næringsbygg i syv etasjer, klart for innflytting medio 2020. Prosjektet er utformet som en portal, med en brolignende konstruksjon som spenner seg mellom ny og gammel bebyggelse. Der tanken er å skape et nytt urbant plassrom på Union i Drammen.