Det største og mest spennende prosjektet i Oslos CBD-område nå er Storebrand Eiendom og Aspelin Ramms gigantiske utbyggingsprosjekt i Ruseløkkveien 26, et prosjekt som har fått navnet VIA. Der river kjøpesenteret House of Oslo for å gjøre plass til hele 62 500 kvadratmeter kontor- og handelsareal. Kontordelen blir på 41 500 kvadratmeter, mens det blir 9500 kvadratmeter handel og servering. VIA legger opp til å ha byens beste matbasar og spisesteder og butikker som blir liggende på gateplan og over to etasjer inne i bygget. Via får også 340 parkeringsplasser, med et areal på 11 500 kvadratmeter. Utbyggerne planlegger at bygget, som skal stå ferdig i 2021, skal få miljøsertifiseringen BREEAM Excellent.

To tårn

Kontorarealene i VIA fordeles på to tårn på henholdsvis 16 250 kvadratmeter (syd-tårnet) og 25 600 kvadratmeter (nord-tårnet). Etasjene har arealer på mellom 1200 kvadratmeter (toppetasjene) og 2600 kvadratmeter.

Aspelin Ramm og Storebrand Eiendom har allerede tegnet leieavtaler med advokatfirmaene Thommessen og Arntzen de Besche. Thommessen skal leie 8000 kvadratmeter i nord-tårnet, mens Arntzen de Besche tar 5500 kvadratmeter og leier femte til syvende etasje i syd-tårnet. Samtidig ryktes det at et stort finanskonsern er på vei inn i lokalene, og det ventes også at VIA får et coworking-konsept.

Ferdigstillelse av VIA er estimert til 2021.

Totalrehabilitering

Nærmeste nabo til VIA er Dronning Mauds gate 10. Der er gårdeier Vestre Vika DA og forvalter Vika Eiendom i full gang med å totalrehabilitere kontoreiendommen som ble oppført mot slutten av 1960-tallet. Bygget blir på 12 000 kvadratmeter etter at det er bygget på tre etasjer, samt en ny inntrukket toppetasje. Prosjektet får miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Very Good, og det legges vekt på god energieffektivitet.

Dronning Mauds gate 10 og 11 kalles «tvillingtårnene», og Wikborg Rein er den viktigste leietakeren i Dronning Mauds gate 11, som ligger på andre siden av gaten i krysset Dronning Mauds gate og Ruseløkkveien. Bygget var innflyttingsklart i fjor høst, og i tredje kvartal 2019 står tvillingen klar for nye leietakere.

Få tomter tilgjengelig

En av grunnene til at det ikke er så mange nye prosjekter i CBD-områdene i Vika, Aker Brygge og Tjuvholmen er at det rett og slett allerede er blitt bygd mye nytt og gjennomført mange rehabiliteringer der. Hele Aker Brygge ble oppgradert for milliardbeløp for få år siden, og Tjuvholmen er et relativt nytt kontorområde med topp moderne kontorbygg. I Vika har også gårdeiere enten bygd nye bygg (SANDS-bygget) eller totalrehabilitert (Schjødt-bygget, Hemsen-gården osv), slik at det som eventuelt gjøres der nå er mindre oppgraderinger av bygg som ble pusset opp for få år siden.

Et mindre prosjekt, som flere naboer er kritiske til, er Odd Fellow Ordenens planer om å bygge seks etasjer i den eksisterende bakgårdsbebyggelsen i Stortingsgata 28, noe som er tre etasjer høyere enn i dag. Den foreslåtte arealøkningen er på ca. 3500 kvadratmeter, slik at det totalt blir 15.600 kvadratmeter over terreng. Pecunia, som eier naboeiendommen Haakon VIIs gate 5 (Hemsen-gården), er kritisk til planene. Selskapet mener påbygget vil «vesentlig forringe dagslysinnslippet til kontorbygget» – regnet som «ett av de aller ypperste kontorbyggene i CBD-området Vika».

Filipstad

I mange år har det vært diskusjoner om hva som skal skje på Filipstad, men en avklaring er fortsatt i det blå. Totalt kan det bygges ut 450 000 kvadratmeter i Filipstad, hvorav halvparten vil utgjøre boliger. Bare i Hans Jægers Kvartal kan det bygges 135 000 kvadratmeter, hvorav rundt 100 000 kvadratmeter kan være kontorareal. Men en utbygging ligger trolig langt frem i tid.

Kathrine Nyhus, arkitekt og direktør i CBRE, og Floire Nathanael Daub, arkitekt og partner i SPACEGROUP, skrev nylig en kronikk på Estate Nyheter hvor de slo fast at det haster å komme i gang med Filipstad-prosjektet. «Filipstad er sannsynligvis den eneste tomten i byen hvor det gir mening å bygge virkelig høyt, tett og smart og hvor vi kan ta lærdom av erfaringene fra Bjørvika og Tjuvholmen», skrev kronikørene og la til at man ikke kan utvikle den nye bydelen med gårdsdagens syn på byutvikling.

 

 

 

 

(Visited 1 125 times, 1 visits today)