I SR Banks seneste konjunkturbarometer fra august kom det frem at optimismen for alvor er tilbake i Stavanger-området. Med økt oljepris som bakteppe ser SR Bank at aktiviteten er på vei opp. Dermed melder de oljeeksponerte bedriftene om rekordhøye forventninger. SR Bank har spurt 800 virksomheter i Sør- og Vestlandet, samt Stor-Oslo i arbeidet med konjunkturbarometeret.

«Bedriftene i konjunkturbarometeret er generelt positive til det kommende året. 6 av 10 bedrifter venter vekst. I løpet av det siste året har bedrifter med oljeeksponering blitt mer positive enn de uten. 7 av 10 oljebedrifter er positive. De skal vokse og ansetter. Bygg og anlegg har forventninger omtrent på nivå med oljebedriftene. Videre er det optimisme i alle fylker og nokså likt mellom fylkene», skriver SR Bank i barometeret.

Lavere arbeidsledighet

Optimismen gjenspeiles også i arbeidsledighetstallene til NAV. I august registrerte NAV 7026 helt arbeidsledige i Rogaland, tilsvarende en ledighet på 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er 2564 personer mindre enn i august året før. Det var 2699 delvis ledige, noe som var ned 24 prosent fra året før. 2016-tallene var også markant lavere enn i 2017. I 2016 var det 11 748 helt ledige og 3978 delvis ledige i Rogaland.

Større aktivitet

Men selv om optimismen er stor i næringslivet, er det fortsatt ikke noe som tyder på at leieprisene skal stige kraftig. Til det er det for mange ledige lokaler som leies ut til lave priser på Forus og for mange bedrifter som har hatt for store lokaler. Men det meldes om et leiemarked med større aktivitet.

Arne Tårup i Kaph Næringsmegling jobber med utleie av New Energy Stavanger, det gamle Statens Hus i Lagårdsveien 80 som også var hovedkvarteret til Statoil frem til 1990-tallet. Bygget skal rehabiliteres og har et samlet areal på 9000 kvadratmeter, inkludert et nærsenter.

– Vi er i ferd med å signere en del leieavtaler og har flere positive prosesser. Vi har leid ut 1500 kvadratmeter handelsareal og 3000 kvadratmeter til et helseforetak hvor det skal gjøres et styrevedtak. Vi venter å signere ytterligere 2000 kvadratmeter produksjons- og kontorlokaler i løpet av kort tid, sier Tårup til NæringsEiendom.

Han forteller at Kaph Næringsmegling merker at det er mye positivt som skjer i det lokale næringslivet etter noen tunge år.

– Det tas beslutninger igjen, og vi ser mye optimisme hos bedriftene. Men det er litt avhengig av hvor de er i verdikjeden. Økt etterspørsel etter produksjonslokaler, verksted og lager er et godt tegn. Det er fortsatt utfordrende med en del ledig kontorlokaler på Forus. I sentrum og Hinna Park er det en litt annen stemning enn på Forus, sier Tårup.

Han opplever at det er økt etterspørsel etter kontorlokaler fra leietakerne i Stavanger-området.

– Samtidig er det vanskelig å selge inn lokaler på inntil 2500 kroner kvadratmeteren i sentrum hos større virksomheter hvor beslutningene tas utenfor Norge når man kan få gode lokaler for 100 kroner meteren på Forus, sier Kaph-megleren.

Effekten lenger frem i tid

Leder i Eiendomsmegler 1 Næringseiendom Stavanger, Jan Inge Røyland, sier til NæringsEiendom at det fortsatt er mye ledig kontorareal i Stavanger-regionen.

– Det er en veldig stor optimisme i regionen nå, og det skapes flere arbeidsplasser. Men vi venter fortsatt på den store effekten i kontormarkedet, den vil nok ligge litt lenger frem i tid. Bedriftene fokuserer fortsatt på kostnadene. De skriver ikke lengre leiekontrakter enn de må fremover og de forsøker å fortette. Det er også en del lokaler som ikke var 100 prosent utnyttet. Det som er i ferd med å skje, er at bedriftene fyller opp sine egne ledige arealer, sier Røyland.

Han forteller at det også har vært relativt få store leiekontrakter med virksomheter som flytter til andre bygg. En del av fallet i kontorledigheten skyldes blant annet at store virksomheter har ansatt folk igjen og det derfor blir mindre fremleiearealer. Blant dem som har fylt opp lokalene sine med egne folk er virksomheter som Aker Solutions.

Store sprik i leieprisene

Ifølge DNB Næringsmegling er det store variasjoner i leieprisene i de ulike Stavanger-områdene. De mest kostbare kontorlokalene finner man i Stavanger sentrum. Der koster kontorlokaler med høy standard mellom 1800 og 2300 kroner per kvadratmeter. Toppleiene er helt oppe i 2600 kroner per kvadratmeter.

Drar man ut til Forus, Sola, Randaberg, Risavika, Dusavika og randsonen av Sandnes, får man kontorlokaler med høy standard for mellom 1000 og 1300 kroner per kvadratmeter. I Sandnes sentrum er prisene noe høyere, mellom 1200 og 1600 kroner meteren, mens randsonen av sentrum har leiepriser på mellom 1100 og 1500 kroner per kvadratmeter. I Jåttåvågen, hvor Hinna Park ligger, er leieprisene mellom 1600 og 2000 kroner meteren, med toppleie på 2200 kroner per kvadratmeter.

 

 

 

 

(Visited 645 times, 1 visits today)