I Oslo har leieprisene i sentrum allerede satt fart oppover, og i Stavanger meldes det om et stadig bedre leiemarked i sentrum (dog uten det store løftet i leieprisene). Leietakeren kan dermed forvente at det vil bli dyrere å leie kontorlokaler i de mest sentrale områdene i tiden fremover.

Når leieprisene i sentrum stiger, vil det alltid være noen bedrifter og virksomheter som ikke har råd til eller ønsker å betale de stigende leieprisene. Da kan en lokalisering i andre områder være et godt alternativ. Dermed får man det som i eiendomsbransjen kalles trekkspilleffekten. I oppgangstider er trekkspilleffekten at bedrifter som ikke vil betale de høyeste leieprisene i sentrum flytter til rimeligere områder utenfor. Den økte etterspørselen løfter så leieprisene i områdene utenfor sentrum, som igjen kan motivere andre leietakere der til å flytte enda lenger unna til områder med enda lavere leiepriser.

I nedgangstider skjer det motsatte. Da gjør leieprisfallet i de beste områdene at virksomheter som før ikke tok seg råd til å være der, nå kan flytte dit likevel.

I Oslo-markedet har leieprisene steget kraftig i sentrum de siste 18 månedene, og nå begynner områdene rundt å røre på seg. Leietakerne kan vente seg at leieprisene i andre områder etter hvert vil begynne å sette fart.

I Stavanger strammer det seg også til i sentrum, men det er for tidlig å spå en trekkspilleffekt der. Leieprisene i sentrum har ikke begynt å stige ennå, og det er altfor store arealer ledig til altfor lave priser på Forus til at prisforskjellen mellom Forus og de andre områdene skal øke ytterligere.