Ferd Eiendoms nybygg i Brynsveien 14 reiser seg, og blir et fullservice kontorbygg på 13.500 kvadratmeter med kafé, bedriftsrestaurant, takterrasse, felles resepsjon, garderober og møterom. Nå fristes leietakere og andre i nærområdet med en grønn mobilitetspakke med fleksibel tilgang til el-sykler og biler.

– Bygget blir åpent mot gateplan, med store vindusflater og en kafé åpen for publikum. Og som en forlengelse av Bryn-Helsfyr-områdets unike tilgjengelighet via alle typer kollektivtransport, lanserer vi en grønn mobilitetspakke som gjør at leietakere og alle andre i området får rimelig og fleksibel tilgang på elsykler og lånebiler, sier Thorbjørn Barrett Sele, prosjektdirektør i Ferd Eiendom.

Tilbudet ved Brynsveien 14 vil baseres på delingsprinsippet, og innebærer at leietakere og andre som deltar får tilgang til en pool bestående av el-sykler, såkalte cargo-sykler samt noen biler. Leietakere betaler et fast årlig abonnement som dekker alle ansatte basert på leieareal i bygget, mens eksterne brukere betaler en fast pris per time med kredittkort gjennom en egen app. Ordningen er markedstilpasset, slik at man kan utvide kjøretøyparken på kort varsel.

– Områdets beliggenhet og gode fasilitetstilbud gjør at mange reiser kan gjøres med sykkel. Ordningen vil stimulere til mindre bilbruk og trafikk i hele området, men fremfor alt mulighet for kostnadsbesparelser for leietaker og en enklere hverdag for brukerne. Dette blir et nytt reisealternativ som gjør det enda raskere og rimeligere å komme seg til og fra jobben eller kundemøtet, til og fra restauranten, butikken og frisøren i nærområdet – samt til og fra Oslo sentrum, sier Barrett Sele.

Innflytting fra høsten 2019

Ferd Eiendom kjøpte og startet utviklingen av eiendommen, som inntil nylig hadde adresse Østensjøveien 16, i 2015. Byggearbeidene startet høsten 2017. Nå er fundamentering og reisverk på plass, fasadebekledningen står for tur – og tak og vegger som sikrer “tett bygg” skal være på plass på nyåret.

Sophies Minde har tidligere inngått leieavtale på cirka 4.400 kvadratmeter i første og andre etasje av det nye flerbrukerbygget. Virksomheten, som er en totalleverandør av ortopediske hjelpemidler og et heleid datterselskap av Oslo Universitetssykehus HF, starter flyttingen fra nåværende lokaler ved Aker Sykehus høsten 2019.

Resterende arealer i byggets øverste fire etasjer er så langt ledige, og ifølge Ferd Eiendom er det en økende interesse fra leiemarkedet nå som nybygget tar form.

 

 

 

(Visited 768 times, 1 visits today)