– Vi søker aktører som kan presentere et bærekraftig og kommersielt konsept som skal forsterke byens og regionens sterke entreprenørskapskultur og bidra til nye arbeidsplasser, sier Tone Sørensen, prosjektleder for gründersatsningen i Næringsvekst 2020.

Hovedoppgaven for gründerhuset vil være å tilby et miljø for både gründere og etablerte små og mellomstore bedrifter med innovative forretningsideer og vekstambisjoner.

Det ligger to millioner kroner i premiepotten når den åpne konkurransen nå utlyses. Konkurransegrunnlaget slår fast at gründerhuset skal ha en sentral plassering i byen med gangavstand til kollektivknutepunkt, og representere en innholdsrik verktøykasse for vekstbedrifter i ulike faser.

– Våre krav er at konseptet skal ha en tydelig og effektiv organisering, være bærekraftig i henhold til FNs bærekraftsmål, ha dokumentert kompetanse og være kommersielt forankret, sier Sørensen.

Utlysningen er et tiltak i regi av Næringsvekst 2020 – et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og næringslivet.

Nasjonale aktører

– Målet vårt er å friste de beste. Konkurransen er derfor helt åpen og det er opp til gründerhusmiljøene å spille inn det mest lovende konseptet. I det ligger naturligvis konsept som viser potensialet for nye arbeidsplasser, finansiering, lokalisering og profil, Tone Sørensen.

Grunnen til at de velger å utlyse en konkurranse er for å sikre seg at de får kontakt med alle de interessante miljøene og at de ønsker å behandle alle likt.

– Dessuten har vi som mål å appellere til kreativiteten og konkurranseinstinktet både hos gründerhusene, hos eiendomsaktører, finansieringskilder og andre aktuelle samarbeidspartnere, avslutter Sørensen.

Tilskuddet på to millioner kroner er engangsstøtte til etablering og utvikling. Finansieringen av selve driften må gründerhusene selv stå ansvarlig for. Fristen for å delta i konkurransen er 4. februar. I løpet av mars vil vinneren være kåret.

Fin by for næring

Næringsvekst 2020 er nå halvveis, og det er lagt et solid grunnlag for å kommunisere Drammens fortrinn som en god by å drive næring i. Andre halvdel av prosjektet vil bli mer preget av konkrete tiltak.

– Utlysningen av gründerhuskonkurransen er et eksempel på dette, uttaler Cecilie Brunsell, prosjektleder for Næringsvekst 2020. Brunsell er overbevist om at konkurransen vil friste de beste til å delta.

– Drammen preges av gründerånd, entreprenørskap og et variert næringsliv. Vi får nytt sykehus og helseklynge, Drammen er blitt universitetsby og byens omdømmereise har gjort den interessant for mange. Et gründerhus vil stimulere til innovasjon og vekst på grunnlag av eksisterende næringsliv og skape helt ny virksomhet, avslutter Brunsell.

 

 

 

(Visited 533 times, 1 visits today)