Som et ledd i visjonen om å ha Norges mest fornøyde kontorbrukere, øker eiendomsselskapet Entra innovasjonstakten. De ønsker å være en pådriver for en digital transformasjon.

– CGI er stolte av å ha inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Entra, som vi opplever som et flaggskip i bransjen. Eiendomsmarkedet er i stor endring og mange aktører ligger etter i den teknologiske utviklingen. Vi forventer at flere vil følge etter i tiden som kommer, sier Tom Hauge, administrerende direktør i CGI.

Entra har i flere år fått toppscore i den nasjonale kundeundersøkelsen «Norsk leietakerindeks». I 2018 har de tatt flere initiativ der målet er enda mer fornøyde leietakere.

– Vi har tro på løsninger som knytter folk, teknologi og fysiske omgivelser sammen på en friksjonsfri måte. Samarbeidet med CGI er ett av flere viktige samarbeid der innovasjon og digitalisering skal sette oss i stand til å skape en enda bedre kontorhverdag for våre leietakere, sier Åse Lunde, direktør for digitalisering og forretningsutvikling i Entra.

Én helhetlig løsning

Ulike løsninger kjøpt inn av forskjellige fagavdelinger, der de samme tingene ofte må registreres flere ganger, skal nå erstattes med én helhetlig løsning. Første steg er få på plass en moderne ERP-plattform.

– Først og fremst skal vi hjelpe Entra med å få på plass en grunnmur som gjør det mulig å jobbe videre med digitaliserings- og innovasjonsprosjekter. Vi jobber med disse tingene parallelt, slik at begge deler skal være klart når de går på lufta med den nye løsningen neste høst, sier Øyvind Myrstad, Vice President i CGI.

 

 

 

 

(Visited 779 times, 1 visits today)