– Kulturhuset var et veldig morsomt prosjekt der resultatet ble meget bra. Vi hadde en utfordrende bygningsmasse, men en dyktig arkitekt hos leietakeren vår greide å lage en helhet av gården. Her opplevde vi et godt samarbeid mellom gårdeier, entreprenør og leietaker hvor mange uforutsette utfordringer måtte løses på byggeplassen. Kulturhuset og konseptet passer perfekt til denne bygningsmassen og det har blitt utrolig flott, sier Randi Gåsvær, eiendomssjef hos Thon Eiendom.

Kulturhuset 2.0 ved Youngstorget er vinner av Oslo bys arkitekturpris 2018, ved Tuvalu arkitekter AS, NP Bygg AS, Kulturhuset i Oslo AS og Thon Eiendom. Bygården som Kulturhuset leier er fire etasjer og rommer cirka 2.000 kvadratmeter. Kulturhuset er en møteplass i Oslo med matservering, bar og lokaler som tilbyr ulike arrangementer.

Ujålete og raffinert på samme tid

Juryen skriver blant annet at Kulturhuset er “ujålete og raffinert på samme tid” og at bygget er “et fremragende eksempel på byreparasjon”. De beskriver bygget som “i en klasse for seg selv både estetisk, funksjonelt og kulturelt”.

Utdrag fra juryens begrunnelse: I Kulturhuset finner juryen et svært levende og variert miljø nærmest til alle døgnets tider og alle ukens dager. Dette livet har funnet sin plass innenfor en typisk Oslobygård og bakgård. Kreftene bak har sett kvalitetene som allerede lå i bygningsmassen og de romlige sammenhengene, og det er på en måte gjort «minst mulig». Det som er gjort er gjort med stor kjærlighet til eksisterende materialkvaliteter, materialbruk, og på en måte slik at selv tidligere tiders bruk, slitasje og til dels forfall har funnet sin plass i den endelige opplevelsen.

(…) Juryen vil videre understreke at bygget er miljøriktig og samtidig bidrar til å bevare og synliggjøre Oslos bygnings- og industrihistorie på en svært opplevelsesrik måte. Samtidig oppleves bygget og området rundt på en helt ny måte og juryen håper årets prisvinner vil inspirere andre til å se verdien av å gjenbruke eksisterende bygningsmasse.

 

 

 

(Visited 1 127 times, 1 visits today)